Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Sức Mới

Sức Mới

flowers_01s

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1)

Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự mình tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã công bố: “Chúa làm cho mặt đất ra mới” (Thi Thiên 104:30b).

Cả đến đến cây cối, vốn không hề tự khiến mình kiệt quệ vì lo âu hoặc giảm thọ vì lao khổ, vẫn phải uống nước từ trời mưa xuống, hút những dinh dưỡng từ các kho tàng giấu kín dưới đất. Những cây bách hương mà Ðức Chúa Trời đã trồng tại Li-ban cũng chỉ sống được nhờ mỗi ngày hút chất nhựa tươi mới từ lòng đất.

Đời sống của con người cũng không thể duy trì nếu không được đổi mới bởi Ðức Chúa Trời. Chúng ta cần ăn uống thường xuyên để bồi bổ những gì cơ thể đã phí phạm; do đó muốn bồi bổ những gì linh hồn đã tiêu thụ, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng nó bằng Kinh Thánh, bằng cách nghe giảng Lời Ðức Chúa Trời, hoặc đưa linh hồn chúng ta đến chiếc bàn đầy dinh dưỡng của các mạng lệnh của Ðức Chúa Trời.

Nếu chúng ta xem thường những phương pháp đó, chúng ta sẽ bị hao hụt trầm trọng ân điển của Chúa! Nếu một số thánh đồ có thể sống mà không chuyên tâm sử dụng Lời Chúa hoặc tĩnh nguyện, họ sẽ trở nên khốn khổ biết chừng nào! Nếu nếp sống tin kính của chúng ta có thể sống mà không cần đến Ðức Chúa Trời, thì nó không hề do Ðức Chúa Trời tạo ra; nó chỉ là một giấc mộng, bởi vì nếu Ðức Chúa Trời đã thực sự sinh ra nó thì nó phải trông mong Ngài như những đóa hoa trông đợi sương mai.

Nếu không được thường xuyên bồi dưỡng, chúng ta sẽ không sẵn sàng để chống lại những cuộc tấn công không ngừng của hỏa ngục, những hoạn nạn thử thách đến từ trời, và cả đến những cuộc chiến nội tâm. Khi cơn lốc hoành hành, khốn cho cây nào đã không được hấp thụ đầy đủ nhựa tươi mới, đã không có những rễ chằng chịt bám chặt vào lòng đất đá. Khi bão tố nổi lên, khốn thay cho những người hải hành đã không buộc chặt cột buồm, chưa thả neo, hoặc tìm được hải cảng. Nếu chúng ta cho phép điều thiện suy yếu, điều ác chắc chắn sẽ tập trung sức mạnh tranh chiến không ngừng để chế phục ta; và như thế, có thể là sau đó, chúng sẽ gặp bối rối đau khổ, lâm vào cảnh sỉ nhục.

Xin chúng ta hãy hạ mình đến gần ngôi ơn phước của Ðức Chúa Trời, và rồi lời hứa: “Ai trông đợi Ðức Giê-hô-va chắc được sức mới”, sẽ ứng nghiệm cho chúng ta.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top