Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sức Mới

Sức Mới

Bird_Pair

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1)

Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự nhiên tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã trình bày: “Chúa làm cho mặt đất trở nên mới” (Thi Thiên 104:30).  Dù cây cối – không phải mỏi mòn vì lo âu, hay giảm thọ vì lao khổ – vẫn phải uống nước mưa từ trời, và hút từ các kho tàng kín giấu dưới đất. Những cây bách hương tại Li-ban, mà Ðức Chúa Trời đã trồng, chỉ sống được mỗi ngày nhờ hút chất nhựa tươi mới từ lòng đất.

Sự sống của con người cũng không thể duy trì nếu không nhờ Ðức Chúa Trời ban sự tươi mới. Nếu như chúng ta cần ăn uống thường xuyên để bồi bổ những gì cơ thể đã phí phạm; cũng vậy, chúng ta phải tu sửa những hao mòn của linh hồn bằng Sách của Đức Chúa Trời, hoặc bằng cách nghe giảng Lời Ðức Chúa Trời; hoặc đặt linh hồn chúng ta vào chiếc bàn đầy chất béo bổ của những mạng lệnh từ Ðức Chúa Trời.

Nếu chúng ta xem thường những phương cách đó, chúng ta sẽ bị hao hụt trầm trọng ân huệ của Chúa! Một thánh đồ sẽ thật nghèo đói biết chừng nào nếu sống mà không cầu nguyện riêng hoặc không chăm chỉ sử dụng Lời Chúa.  Nếu lòng tin kính Chúa của chúng ta có thể sống mà không cần đến Ðức Chúa Trời thì không phải do Ðức Chúa Trời tạo ra; nó chỉ là một giấc mộng, vì nếu được Ðức Chúa Trời sinh ra, nó phải trông mong nơi Ngài, như những đóa hoa trông đợi sương mai. Nếu không được thường xuyên phục hồi, chúng ta sẽ không sẵn sàng để chống lại những cuộc tấn công không ngừng của hỏa ngục, những thử thách nghiêm khắc của thiên đàng, hoặc thậm chí những tranh chiến nội tâm.

Khi cơn lốc nổi lên, khốn cho cây nào đã không hút đầy chất nhựa tươi mới, bám rễ chằng chịt vào vầng đá. Khi bão tố nổi lên, khốn cho những người hải hành nào không buộc chặt cột buồm, không thả neo, hay không tìm được hải cảng. Nếu chúng ta vất vả làm cho điều thiện yếu đi, điều ác chắc chắn sẽ tập trung sức mạnh chiến đấu không ngừng để chế phục ta; và như vậy có lẽ, sau đó, nỗi cô đơn, sầu đau, hổ nhục sẽ đến.

Xin chúng ta hãy khiêm cung đến gần ngôi ơn phước của Ðức Chúa Trời, và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thành toàn của lời hứa: “Ai trông đợi Ðức Giê-hô-va, thì chắc được sức mới.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top