Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Sáng và Tối

Sáng và Tối

Ðức Chúa Trời bèn phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối (Sáng 1:4)

Có hai nguyên lý đang vận hành trong người tín hữu. Theo khuynh hướng tự nhiên chỉ có một nguyên lý bắt con người phải khuất phục, đó là sự tối tăm; tuy nhiên bây giờ ánh sáng đã đến, cho nên hai nguyên lý đó đối nghịch với nhau. Hãy chú ý đến lời chia sẻ của Sứ đồ Phao-lô trong chương thứ bảy của thơ Rô-ma: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

Tình trạng đó đã xảy ra như thế nào? “Ðức Chúa Trời bèn phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối.” Tự nó, bóng tối vốn im lìm, bất động; tuy nhiên khi Ðức Chúa Trời đưa ánh sáng đến, thì tranh chấp xảy ra; vì điều nầy chống lại điều kia. Sự tranh chấp sẽ không chấm dứt cho tới khi nào người tín hữu được chiếu sáng, và hoàn toàn trở thành ánh sáng trong Chúa.

Nếu đã có sự phân rẽ bên trong mỗi cá nhân tín hữu thì cũng có sự phân rẽ bên ngoài nữa. Ngay sau khi Chúa ban ánh sáng cho một người nào, Ngài cũng bắt đầu phân rẽ người đó với sự tối tăm chung quanh; người đó ly khai với tín ngưỡng trần thế vốn chỉ chú trọng vào nghi lễ bề ngoài, bởi vì bây giờ không có gì ngoài Tin Lành của Ðấng Christ có thể khiến người đó được  mãn nguyện.  Người đó tự rút khỏi những buổi họp phàm tục, những thú vui phù phiếm, và tìm cách bè bạn với các thánh đồ; bởi vì:  “Chúng ta biết mình đã từ chết qua sống, và bởi vì chúng ta yêu thương anh em mình.” Ánh sáng tự tìm nhau và tụ hội lại với nhau – và bóng tối cũng vậy.

Xin chúng ta đừng phí công để kết hợp những gì Ðức Chúa Trời đã phân rẽ. Hãy giống như Ðấng Christ đã ra khỏi trại quân để gánh chịu sỉ nhục thế nào, chúng ta cũng phải rời xa khỏi những điều không thuộc về Chúa để sống như một người đặc biệt. Chúa vốn thánh khiết, nhân hiền, không ô uế, phân cách với tội nhân; và giống như Ngài, chúng ta cũng không sống rập mẫu thế gian, từ bỏ mọi tội lỗi, được phân biệt với số người còn lại của thế gian nhờ trở nên giống y như vị Thầy của chúng ta.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top