Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sự Dẫn Dắt Thiên Thượng

Sự Dẫn Dắt Thiên Thượng

Ruth

Ru-tơ theo các thợ gặt mót lúa trong một đám ruộng kia; không ngờ nàng gặp đám ruộng của Bô-ô, là bà con của Ê-li-mê-léc (Ru-tơ 2:3)

Không ngờ! Vâng, dường như đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã do quyền tể trị của Ðức Chúa Trời. Ru-tơ ra đi với lời chúc phước của mẹ chồng, được chăm sóc bởi Ðức Chúa Trời của mẹ chồng, nàng khiêm nhường làm một việc vất vả đáng kính, và rồi ơn thần hựu của Ðức Chúa Trời đã dìu dắt từng bước chân của nàng. Nàng không ngờ rằng mình sẽ tìm được một người chồng giữa những bó lúa, không ngờ chồng nàng sẽ khiến nàng đồng kế tự những mẫu ruộng bao la đó, không ngờ dầu chỉ là một người ngoại quốc nghèo hèn, nàng lại trở thành một trong những người đã sanh ra Ðấng Cứu Thế vĩ đại.

Ðức Chúa Trời vốn rất nhân từ đối với những ai tin cậy Ngài – và thường gây ngạc nhiên cho họ bằng cách ban cho họ những phước hạnh mà họ không mong đợi. Chúng ta biết rất ít về những gì sẽ xảy đến cho chúng ta ngày mai, nhưng câu chuyện tuyệt diệu này có thể đem lạc quan cho chúng ta: Chúng ta biết rằng Ðức Chúa Trời chẳng bao giờ cầm giữ lại những điều tốt lành. Ðức tin của những người tin Chúa loại bỏ sự may rủi, vì họ thấy bàn tay của Ðức Chúa Trời trong mọi sự. Những chuyện bình thường xảy ra hôm nay hoặc ngày mai có thể đưa đến những hệ quả tối quan trọng. Lạy Chúa! Xin đối xử đầy ân huệ với các đầy tớ Ngài như Ngài đã từng làm với Ru-tơ.

Thật phước cho chúng ta biết bao nếu tối nay trong lúc đi lang thang ngoài đồng để suy gẫm (Sáng Thế Ký 24:63), may ra chúng ta được soi sáng đến nơi mà Người Thân gần gũi của chúng ta sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng ta!

Lạy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời! Xin dẫn dắt chúng con đến với Ngài. Chúng con thích được mót lúa trong cánh đồng của Ngài hơn là thu hoạch tất cả mùa màng từ những đám ruộng khác. Xin chỉ cho chúng con dấu chân của bầy chiên Ngài, là dấu chân có thể dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi nơi Ngài đang ngự!  Thế gian thật chán chường khi Chúa Giê-xu lìa xa.  Chúng con thà thiếu mặt trời, mặt trăng, còn hơn là thiếu Ngài. Nhưng mọi việc đều mang vẻ đẹp thiên thượng khi vinh quang Ngài hiện diện.  Linh hồn chúng con hiểu rõ kết quả của việc được ở trong Chúa Giê-xu và chẳng bao giờ thỏa lòng nếu vắng Ngài. Ðêm nay, chúng con sẽ cầu nguyện và trông chờ cho đến chừng nào, may ra chúng con sẽ gặp sở đất của Chúa Giê-xu, là nơi Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top