Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Rửa Chân Cho Các Môn Đồ

Rửa Chân Cho Các Môn Đồ

JesusWashesFeet

Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:5)

Đức Chúa Giê-xu rất yêu mến những người thuộc về Ngài; hằng ngày Ngài vẫn còn làm cho họ nhiều điều tương tự như rửa những đôi chân đầy bùn đất của họ. Ngài chấp nhận những hành động tệ nhất của họ; Ngài cảm thông những nổi buồn sâu xa nhất của họ; Ngài nghe những ước vọng mong manh nhất của họ; và Ngài tha thứ tất cả tội lỗi cho họ. Ngài vẫn là đầy tớ của họ, và cũng là người bạn thân, là vị Thầy của họ.

Ngài không chỉ thực hiện những việc lớn lao cho họ – nâng họ như mão miện trên đầu Ngài, xem họ như những viên kim cương lấp lánh trên bảng đeo ngực của Ngài, và Ngài đã đứng ra để biện hộ cho họ – nhưng Ngài còn khiêm nhường, nhẫn nhục, đến giữa dân Ngài với một chậu nước và một chiếc khăn. Ngài làm điều đó để cất khỏi chúng ta những khuyết điểm và tội lỗi hằng ngày đã xảy ra cho chúng ta.

Ðêm qua, bạn đã quỳ xuống, buồn bã xưng tội rằng cách cư xử của bạn đã không xứng hợp với niềm tin mà bạn vẫn công bố; và rồi tối nay; bạn phải khóc lóc một lần nữa rằng bạn lại sa vào cùng một hành động điên dại và tội lỗi mà ân điển đặc biệt của Ngài đã giải cứu bạn từ rất lâu. Dầu vậy, Đức Chúa Giê-xu vẫn kiên nhẫn đối với bạn; Ngài nghe lời xưng tội của bạn; và Ngài phán: “Ta sẽ tha thứ và thanh tẩy con.” Ngài lại rảy huyết, trấn an lương tâm bạn, cất hết mọi vết ô dơ.

Việc Ðấng Christ tha thứ cho tội nhân một lần đủ cả, rồi cho người ấy gia nhập gia đình của Ðức Chúa Trời, là một hành động vĩ đại do tình thương đời đời; nhưng Ngài còn nhẫn nhục biết bao khi chịu đựng những điều ngu dại rất thường tái phạm của các môn đệ ngoan cố của mình. Ngày nầy qua ngày khác, giờ nầy sang giờ khác, Ngài đang tẩy sạch vô số những vi phạm của những đứa con lầm lạc, nhưng rất yêu dấu của Ngài.  Làm khô cạn một trận bão phản loạn đã là một việc kỳ diệu rồi; nhưng bền chịu những xúc phạm cứ dai dẳng xảy ra – chịu đựng những thách thức của sự nhẫn nại bằng một thái độ kiên trì vô tận – quả thật là một thái độ thiên thượng!

Khi chúng ta được yên ủi, bình an nhờ sự thanh tẩy hằng ngày của Cứu Chúa chúng ta, ảnh hưởng hợp lý của hành động này trên chúng ta, phải chăng là gia tăng sự tỉnh thức và khích động chúng ta ước ao sống thánh khiết.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành 
Hiệu đính (2014)

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top