Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Heaven_01

Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng. (Khải-huyền 4:4)

Số người đại diện cho các thánh đồ trên trời sẽ ngồi chung quanh ngôi. Một phân đoạn trong Nhã Ca có nói về việc Sa-lô-môn ca tụng Đức Vua đang ngồi đồng bàn với mình; có người dịch là chiếc bàn tròn. Căn cứ vào đó, tôi nghĩ rằng một số các nhà chú giải đã không hề cương giải khi nói rằng: Giữa các thánh đồ có sự bình đẳng. Ý niệm ấy xuất phát từ việc hai mươi bốn trưởng lão đều ngồi cùng khoảng cách như nhau đối với ngôi của Chúa trên thiên đàng.

Ðịa vị tôn kính của các linh hồn trên thiên đàng là được ở gần bên Chúa, được thấy rõ vinh quang Ngài, được thường xuyên vào chầu, được thông công thân mật với chính Ngài. Về phương diện ấy, không hề có sự khác biệt giữa thánh đồ nầy với thánh đồ khác, nhưng tất cả dân sự của Ðức Chúa Trời: sứ đồ, những vị tử đạo, mục sư, cá nhân, hoặc những tín hữu ít ai biết, đều sẽ ngồi gần ngôi, nơi họ được đời đời chiêm ngưỡng Chúa vinh quang và được thỏa nguyện với tình yêu của Ngài.

Tất cả đều sẽ được ở gần bên Ðấng Christ, được vui thỏa trong tình yêu của Ngài, được cùng ăn uống chung bàn với Ngài, được Ngài yêu mến bằng nhau như những người bạn, những người Ngài yêu thích; mặc dầu họ không được nhận phần thưởng như nhau trong tư cách người phục vụ.

Mong sao các tín hữu trên thế gian nầy biết bắt chước các thánh đồ trên thiên đàng trong vấn đề được gần gũi với Ðấng Christ. Mong rằng ở dưới đất, chúng ta cũng ngồi chung quanh ngôi Chúa như các trưởng lão trên trời. Nguyện Ðấng Christ sẽ trở thành đối tượng suy tư của chúng ta, trung tâm của đời sống chúng ta.  Làm thế nào chúng ta có thể sống nỗi nếu xa cách Tân Lang yêu dấu của mình?

Lạy Đức Chúa Jesus! Xin kéo chúng con đến gần Ngài! Xin phán với chúng con rằng: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi,” và cho phép chúng con hát rằng: “Tay trái người đặt trên đầu tôi, còn tay phải người ôm lấy tôi.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top