Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: Prayer That Moves God

Charles Stanley: Prayer That Moves God

Sứ điệp: Lời Cầu Nguyện Khiến Chúa Hành Động
Message: Prayer That Moves God
Pastor: Charles Stanley

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top