Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phục Vụ Nhà Vua

Phục Vụ Nhà Vua

hedge_01

Những người nầy là thợ gốm ở tại Nê-ta-im (cây cối) và Ghê-đê-ra (hàng rào); họ ở gần vua và làm công việc người (I Sử Ký 4:23)

Thợ gốm không phải là hạng công nhân có địa vị cao nhất nhưng vì nhà vua cần thợ gốm; do đó, họ đã đến làm công việc cho nhà vua, dầu rằng nguyên liệu họ làm không có gì khác hơn là đất sét.

Cũng vậy, chúng ta có thể tham gia những công tác nhỏ nhặt của Chúa; nhưng thật là một vinh dự lớn lao khi được làm bất cứ công việc gì cho Nhà Vua.  Và do đó, chúng ta sẽ trung tín trong vị trí mình được kêu gọi, và hy vọng rằng: “dù ở giữa những đồ gốm, nhưng được cánh bồ câu dát bạc, và bộ lông bằng vàng.” (Thi Thiên 68:13).

Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết những người nầy ở giữa những cây cối và hàng rào – ám chỉ những công việc nặng nhọc như đào đất, dựng hàng rào mà họ phải làm. Có lẽ họ thích sống trong thành phố, giữa xã hội với cuộc sống nhộn nhịp và các tiện nghi, nhưng họ chấp nhận giữ nguyên vị trí đã được chỉ định, bởi vì tại đó họ cũng đang làm công việc của vua.

Chỗ ở của chúng ta đã được ấn định, vì vậy chúng ta không nên rời khỏi nơi đó cách tùy hứng. Chúng ta phải tìm cách phục vụ Chúa tại địa điểm mình trú ngụ bằng cách trở thành một nguồn phước cho những người sống chung quanh.

Những thợ gốm và người làm vườn được bầu bạn với nhà vua, vì họ ở gần vua; và dầu sống giữa cây cối và hàng rào, họ vẫn ở đó với nhà vua. Không có một địa điểm hợp pháp, không có một nghề nghiệp nào, dầu hèn hạ đến đâu, lại có thể ngăn trở chúng ta tương giao với Cứu Chúa Thiên Thượng của chúng ta.

Khi đi thăm những xóm ổ chuột, những nhà trọ đầy người, các trại cứu tế, hay trung tâm cải huấn, chúng ta có thể cùng đi với Vua. Trong tất cả các công tác thực hiện bởi đức tin, chúng ta có thể tin cậy vào mối tương giao với Đức Chúa Jesus. Chính lúc chúng ta làm việc cho Ngài, chúng ta sẽ nhận được nụ cười của Ngài.

Thưa các bạn là những công tác viên vô danh, đang bận rộn phục vụ Chúa giữa những  người cùng khốn, bẩn thỉu, thấp hèn, hãy vui lên vì những viên kim cương bây giờ đã được tìm thấy từ những đống rác, đống phân; những bình bằng đất đã chứa đầy những báu vật của thiên đàng, và cỏ dại đang được biến hóa để trở thành những loài hoa quý.

Hãy ở với Vua để thực hiện công việc của Ngài; và khi Ngài chép sử ký, tên của bạn sẽ được ghi nhận.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2014)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top