Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phần Thưởng Trong Tương Lai

Phần Thưởng Trong Tương Lai

Lavender_flower_07

“Gióp kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?” (Gióp 1:9)

Ðó là câu hỏi hiểm độc của Sa-tan khi đề cập đến một người công chính thời xưa; tuy nhiên nhiều người ngày nay cũng cần được hỏi như vậy để sự công chính được sáng tỏ. Họ yêu mến Ðức Chúa Trời theo thời thế, bởi vì Ngài đã khiến họ được thạnh vượng sung túc; nhưng khi mọi sự không còn tốt đẹp nữa, họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả đức tin mà họ từng kiêu hãnh ở trong Chúa. Nếu họ thấy rõ là từ khi họ tự xưng nhận tin Chúa, thế giới mang đến cho họ sự phong phú tốt đẹp, họ sẽ yêu mến Chúa theo lối hoàn toàn xác thịt và nghèo nàn đó; nhưng khi gặp nghịch cảnh, họ sẽ phản loạn cùng Ðức Chúa Trời. Tình yêu đó của họ là tình yêu dành cho cái bàn ăn chứ không phải cho người chủ tiệc; tình yêu đối với cái tủ đựng đồ ăn chứ không phải đối với chủ nhà.

Riêng về người tín hữu thật của Ðấng Christ thì trông đợi nhận được phần thưởng ở đời sau và sẵn sàng chịu khổ trong đời nầy. Lời hứa của giao ước xa xưa là nghịch cảnh. Hãy nhớ lời Ðấng Christ đã phán: “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; còn nhánh nào kết quả” – Thì sao? “Ngài tỉa sửa để được sai trái hơn.” Nếu bạn đang kết quả, chắc chắn bạn sẽ gặp hoạn nạn. Có lẽ bạn tự nhủ: Ồ! Thật là một viễn ảnh kinh khủng! Tuy nhiên, hoạn nạn đó sẽ đem lại những kết quả giá trị; cho nên, người tin Chúa gặp thử thách phải học tập để biết vui mừng khi bị thử nghiệm, bởi vì càng gặp nhiều thử thách, người ấy sẽ càng nhận nhiều sự an ủi từ Đức Chúa Jesus hơn.

Nếu bạn là con của Ðức Chúa Trời, hãy tin chắc rằng bạn sẽ không xa lạ gì với ngọn roi đâu. Chẳng chóng thì chầy, thỏi vàng cũng phải chịu thử lửa. Xin bạn đừng sợ, trái lại, hãy mừng rỡ vì những thì giờ kết quả đó đã được để dành cho bạn, bởi vì qua chúng, bạn sẽ dứt khoát với thế gian và được trang bị cho thiên đàng; bạn sẽ được giải thoát để không còn bám víu vào hiện tại, nhưng được kiến tạo thành người biết trông đợi những điều bất diệt mà không bao lâu nữa sẽ được mặc khải cho bạn. Lúc bạn cảm thấy rằng phần thưởng cho việc bạn đang phục vụ Ðức Chúa Trời trong hiện tại không có gì cả, bạn sẽ vui mừng về phần thưởng vô hạn của tương lai.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top