Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phân Cách Ánh Sáng và Bóng Tối

Phân Cách Ánh Sáng và Bóng Tối

lighthouse_03

Ðức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. (Sáng Thế Ký 1:4)

Từ lúc ánh sáng được truyền ra theo mạng lệnh tuyệt hảo “Phải có sự sáng,” ánh sáng thật tốt lành. Chúng ta – những người hưởng thụ ánh sáng –nên trân quý ánh sáng càng hơn bởi vì nhờ ánh sáng và qua ánh sáng mà chúng ta nhận biết Ðức Chúa Trời rõ hơn.

Ánh sáng vật lý đã được Sa-lô-môn mô tả là dễ thương, nhưng ánh sáng Phúc Âm lại càng vô cùng quý giá hơn; bởi vì nó mặc khải cho chúng ta những việc thuộc về vĩnh cửu, và nó cũng chi phối những bản chất bất tử của chúng ta.

Lúc Ðức Thánh Linh ban cho chúng ta ánh sáng tâm linh, và mở mắt của chúng ta để chiêm ngưỡng vinh quang của Ðức Chúa Trời nơi khuôn mặt của Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta nhận biết tội lỗi đúng theo bản sắc của nó, và nhận biết chính mình trong thực trạng của chính mình. Chúng ta thấy Ðức Chúa Trời Chí Thánh, như chính Ngài đã mặc khải, chương trình thương xót của Ngài như Ngài đã trình bày, và thấy thế giới tương lai như Kinh Thánh đã mô tả.

Ánh sáng tâm linh có nhiều tia và nhiều màu sắc căn bản, nhưng dầu chúng là tri thức, là niềm vui, là sự thánh khiết hay sự sống, tất cả đều mang bản tính thiện hảo thiên thượng. Nếu những tia sáng mà chúng ta nhận được đã tốt lành như thế thì Ánh Sáng đích thật sẽ như thế nào; và nơi mà Ngài thể hiện chính Ngài sẽ huy hoàng biết bao.

Lạy Chúa! Vì Ánh Sáng thật tốt lành, xin ban điều đó cho chúng con nhiều hơn, và xin ban thêm cho chúng con chính Ngài, là Ánh Sáng chân thật.

Không bao lâu sau khi điều tốt lành ấy hiện diện trên thế giới, chuyện phân rẽ là điều cần thiết. Ánh sáng và bóng tối không thể tương quan với nhau. Ðức Chúa Trời đã phân rẽ chúng, và chúng ta không nên hòa trộn chúng.  Những người con của Ánh Sáng không thể giao tiếp với những hành động, những học thuyết, và những gian dối của bóng tối. Những người con của ban ngày phải tiết độ, chân thật, và vững vàng trong công việc Chúa, hãy để những việc tối tăm cho những người miệt mài sống mãi trong nơi đó. Các Hội Thánh của chúng ta phải được huấn luyện để phân cách ánh sáng với bóng tối, và chúng ta, đã được phân rẽ rõ rệt với thế gian, cũng phải làm y như vậy. Trong suy xét, trong hành động, trong sự lắng nghe, trong sự dạy bảo, trong giao thiệp, chúng ta phải biết phân biệt điều gì là quý giá, điều gì là xấu xa, và duy trì sự phân rẽ rõ ràng mà Chúa đã làm đối với thế gian ngay trong ngày đầu tiên.

Lạy Đức Chúa Jesus! Nguyện Chúa soi sáng chúng con suốt ngày hôm nay, bởi vì ánh sáng của Ngài là ánh sáng cho nhân loại.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top