Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: Nhẫn Nại – – Yếu Tố Cần Thiết Để Kinh Nghiệm Điều Tốt Nhất Của Chúa

Charles Stanley: Nhẫn Nại – – Yếu Tố Cần Thiết Để Kinh Nghiệm Điều Tốt Nhất Của Chúa

Sứ điệp: Nhẫn Nại – Yếu Tố Cần Thiết Để Kinh Nghiệm Điều Tốt Nhất Của Chúa
Nguyên văn: Patience – Essential to Experiencing God’s Best

Diễn giả: Dr. Charles Stanley

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top