Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Ở Trong Chúa

Ở Trong Chúa

HeavenHome_s
Chúng ta ở trong Ngài
(I Giăng 4:13)

Bạn có cần một ngôi nhà cho linh hồn mình không? Có lẽ bạn hỏi: Tôi phải mua bao nhiêu tiền? Giá của ngôi nhà hơi hạ hơn điều mà bản tính tự hào của con người dường như muốn trả. Nó không cần tiền, không đòi giá.

Phải chăng bạn muốn trả một giá thuê xứng đáng? Bạn muốn làm một việc gì đó để mua được Ðấng Christ chăng? Nếu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ có được ngôi nhà, bởi vì nó vốn vô giá. Bạn có bằng lòng nhận ngôi nhà của Chủ tôi với tờ khế ước đời đời, khỏi phải trả gì cả ngoài cái giá tượng trưng là sẽ yêu mến và phục vụ Ngài đời đời chăng?

Bạn có bằng lòng nhận Chúa Jêsus để “ở trong Ngài” chăng? Hãy xem ngôi nhà nầy đã được trang bị đầy đủ mọi điều bạn cần; nó chứa đầy của cải mà cả đời bạn dùng cũng không hết. Tại đây, bạn được tương giao mật thiết với Ðấng Christ và dự tiệc trong tình yêu Ngài; tại đây các bàn ăn đều đầy thực phẩm để bạn có thể sống đời đời; ở đó, lúc mỏi mệt, bạn có thể tìm được sự nghỉ ngơi với Chúa Jêsus; và từ đó, bạn có thể nhìn thấy chính thiên đàng nữa.

Bạn có muốn được ngôi nhà ấy không? Nếu bạn là người không nhà, có lẽ bạn nói: Tôi rất muốn được ngôi nhà ấy, nhưng tôi có thể được nó không? Có chứ! Và đây là chiếc chìa khóa, đó là: Hãy đến với Đức Chúa Jêsus. Có lẽ bạn nói: Nhưng tôi quá thấp hèn rách rưới so với một ngôi nhà như vậy. Xin đừng ngại, trong nhà có y phục. Nếu bạn cảm thấy mình có tội và bị lên án, hãy đến; và dầu ngôi nhà có quá tốt đẹp, sang trọng đối với bạn, Ðấng Christ sẽ làm cho bạn cũng trở thành tốt đẹp, sang trọng đủ để xứng đáng với ngôi nhà. Ngài sẽ rửa và thanh tẩy bạn để bạn sẽ có thể hát rằng: “Chúng ta ở trong Ngài.”

Thưa bạn tín hữu, được một nơi như thế, bạn có hạnh phúc ba lần. Bạn đã được đặc ân lớn vì có một ngôi nhà vững chắc, trong đó bạn sẽ được an toàn. Và ở trong Ngài chẳng những bạn được một ngôi nhà hoàn toàn và chắc chắn, mà bạn còn được một ngôi nhà tồn tại đời đời. Khi thế gian nầy bị tan đi như một giấc mộng, ngôi nhà bạn vẫn tồn tại, và càng đứng vững bất diệt hơn cả cẩm thạch; chắc chắn hơn cả đá hoa cương; tự tồn tại như chính Ðức Chúa Trời, bởi vì ngôi nhà ấy chính là Ðức Chúa Trời – “Chúng ta ở trong Ngài.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top