Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Nụ Hôn Phản Bội

Nụ Hôn Phản Bội

JudasBetraysJesus

Ngươi lấy cái hôn để phản Con Người sao? (Lu-ca 22:48)

Những nụ hôn của kẻ thù là giả dối. Tôi cần đề phòng khi thế gian khoác lên một bộ mặt đáng yêu, bởi vì nếu có thể, nó sẽ phản tôi bằng một nụ hôn như Chúa tôi đã bị phản bội.

Lúc người nào sắp bội đạo, người ấy thường tỏ ra rất cung kính. Tôi cần đề phòng bộ mặt xinh xắn giả hình, là áo giáp che giấu sự bất trung và phản bội. Hiểu rõ sự giả dối của kẻ bất chính, tôi cần khôn ngoan như rắn để nhận biết và tránh mưu kế của kẻ thù.

Chàng thanh niên, vì không hiểu biết, nên đã bị nụ hôn của người đàn bà xa lạ dẫn đi sai lạc (Châm Ngôn 5:3). Nguyện hôm nay, linh hồn tôi được ân điển Chúa dạy, để những lời đường mật nhất của thế gian không ảnh hưởng trên tôi. Lạy Ðức Thánh Linh! Xin đừng để cho con là kẻ nhẹ dạ khốn nạn, bị phản bội bằng một nụ hôn!

Nhưng nếu chính tôi phạm vào tội đáng nguyền rủa của Giu-đa, là đứa con của sự hư mất, thì sao? Tôi đã nhân danh Đức Chúa Jesus nhận báp-têm; tôi là thành viên của Hội Thánh hữu hình; tôi đã ngồi vào bàn tiệc thánh: tất cả những điều đó là những nụ hôn của môi tôi. Tôi có thành thật trong những điều đó không? Nếu không, tôi là một kẻ phản bội đê tiện. Tôi có sống buông tuồng như mọi người khác trong thế gian, nhưng đồng thời lại tự nhận mình là người theo Đức Chúa Jesus, hay không? Nếu như vậy, tôi đã tạo cơ hội cho thiên hạ chế diễu đạo Chúa, nói xấu danh thánh mà tôi được gọi đến.

Chắc chắn nếu tôi hành động bất nhất như vậy, tôi là một Giu-đa, thà rằng tôi chẳng bao giờ được sanh ra trên đời này thì hơn! Tôi có dám hy vọng rằng tôi vô tội trong vấn đề nầy không?

Lạy Chúa! Xin Ngài gìn giữ con. Lạy Chúa! Xin khiến con biết chân thành và thành thật. Xin giữ con khỏi con đường giả dối. Xin đừng để con phản bội Cứu Chúa của con. Lạy Đức Chúa Jesus! Con yêu mến Ngài, và dầu con thường làm buồn lòng Ngài, con vẫn muốn trung thành với Ngài cho đến chết. Lạy Ðức Chúa Trời, xin đừng để con làm kẻ bốc đồng hứa hẹn thật nhiều, để rồi cuối cùng phải sa vào hồ lửa, vì con đã lấy cái hôn để phản bội vị Thầy của mình.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top