Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Những Người Ở Phía Sau

Những Người Ở Phía Sau

Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh (Dân-số Ký 2:31)

Lúc các đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển thì toán quân của chi tộc Ðan phải đi sau cùng. Người Ðan ở trong một vị trí không được nổi bật lắm. Tuy nhiên vị trí của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì họ thật sự cũng là một thành phần trong đạo quân giống như các chi phái đang đi phía trước: Họ theo cùng một trụ mây, ăn cùng một loại bánh Ma-na, uống nước từ cùng một hòn đá thiêng liêng, và cùng hành trình hướng về phần đất sẽ là sản nghiệp chung.

Thế thì, tấm lòng của ta ơi! Hãy vui vẻ tiến lên. Dầu ngươi đang đi sau cùng và là thấp hơn hết; được ở trong đạo quân của Ðức Chúa Trời và được cư xử bình đẳng như những người đang dẫn đầu là một đặc ân. Phải có người ở trong vị trí không được tôn trọng đề cao, phải có người làm công tác phục vụ khiêm tốn cho Chúa Giê-xu, tại sao người đó không phải là tôi? Dầu sống trong một ngôi làng nghèo giữa những người dân quê dốt nát, hay ở trong một con hẻm giữa những người tội lỗi trụy lạc, tôi vẫn hăng hái hoạt động đúng theo tiêu chuẩn tại vị trí ít được biết đến đó.

Người của chi phái Ðan đã giữ một vị trí vô cùng hữu ích. Những kẻ bị rơi rớt lại trong cuộc tiến quân cần được gom lại, những đồ vật thất lạc cần phải được thu nhặt. Những tâm hồn hăng hái có thể xông xáo đi trước trên những nẻo đường chưa có ai đặt chân đến, để học chân lý mới và chinh phục nhiều linh hồn hơn cho Chúa Giê-xu; nhưng một số người có tinh thần bảo thủ hơn có thể dự phần vào việc nhắc nhở Hội Thánh về những tín lý cổ xưa và phục hồi lại những người đang mỏi mòn ngã lòng trong Hội Thánh. Mỗi vị trí đều có trách nhiệm riêng, và những người con của Ðức Chúa Trời đang di chuyển chậm chạp có thể nhận thấy là trong tình trạng đặc biệt của mình, họ có thể trở thành một phước hạnh lớn cho cả đạo quân.

Hậu quân là một vị trí hiểm nghèo. Kẻ thù vẫn có mặt ở phía sau cũng như phía trước chúng ta. Những cuộc tấn công có thể xảy ra ở bất cứ phía nào. Chúng ta đọc thấy quân A-ma-léc xông đánh dân Y-sơ-ra-ên và giết được một số người đi sau. Vì vậy, những tín hữu từng trải trong Chúa có thể sử dụng võ khí của mình để làm rất nhiều việc nhằm giúp đỡ những linh hồn đang nghi ngờ, tuyệt vọng, phân vân; là những người đang đứng ở phía sau trong đức tin, trong kiến thức và niềm vui. Chúng ta không thể bỏ mặc mà không giúp đỡ gì cho những người này; vì thế, công việc của số thánh đồ đã được dạy dỗ đến nơi đến chốn là phải thực hiện tiêu chuẩn và trách mhiệm của mình giữa toán hậu quân. Hỡi linh hồn ta, hãy tìm cách giúp cho những người vẫn còn đang ở phía sau hôm nay.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top