Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Những Con Chồn Nhỏ

Những Con Chồn Nhỏ

“Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá hại vườn nho” (Nhã ca 2:15)

Một mũi gai nhỏ có thể gây nhiều đau đớn. Một cụm mây nhỏ có thể che cả mặt trời.  Những con chồn nhỏ có thể phá hại cả vườn nho. Những tội nhỏ có thể làm hại cho cả cuộc đời. Những tội ấy đào hang trong tâm hồn, sanh sôi nảy nở khiến Đấng Christ không thể tương giao thường xuyên với chúng ta. Một tội lớn khó hủy diệt được người tín đồ Đấng Christ, nhưng một tội nhỏ có thể hại người ấy.

Chúa Jêsus sẽ không chịu cùng đi với kẻ thuộc về Ngài nếu họ chưa chịu trục xuất tất cả tội lỗi mà họ biết. Chúa phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.”

Có một số tín đồ Đấng Christ rất ít khi hưởng được sự hiện diện của Cứu Chúa. Tại sao thế? Một đứa con yêu mến cha chắc chắn sẽ rất bối rối nếu bị phân rẽ với cha. Phải chăng bạn là con cái Đức Chúa Trời nhưng lại mãn nguyện ra đi mà không cần nhìn thấy mặt Cha? Sao! Bạn là tân nương của Đấng Christ nhưng lại vẫn vui vẻ khi không có Ngài cùng đi với mình hay sao? Chắc chắn là bạn đang lâm vào tình trạng đáng buồn vì người vợ chính chuyên của Đấng Christ phải khóc khi bị Ngài lìa bỏ, như chim bồ câu mái buồn rầu khi bị mất bạn tình.

Thế thì hãy đặt câu hỏi, tại sao Đấng Christ lại lìa bỏ bạn? Ngài đã bị bức tường tội lỗi của bạn ngăn cách.  Vách tường được xây lên bằng những viên đá cuội nhỏ cũng dễ dàng như bằng những viên đá lớn. Biển là chỗ có nhiều giọt nước họp lại. Khối đá là tập hợp của những hạt cát. Vùng biển đang phân rẽ bạn với Đấng Christ có thể đang đầy dẫy những giọt tội lỗi nhỏ. Tảng đá suýt làm đắm thuyền của bạn có thể là kết quả từ việc làm của những sinh vật rất nhỏ như loài hà dưới biển.  Chúng là những tội lỗi nho nhỏ cấu tạo nên.

Nếu bạn muốn sống với Đấng Christ, bước đi với Ngài, thấy mặt Ngài, được thông công với Ngài, thì hãy coi chừng “những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho của chúng ta đang trổ bông.” Chúa Jêsus mời bạn cùng đi với Ngài để tìm cách bắt chúng. Cũng như Sam Sôn, chắc chắn là Ngài sẽ bắt những con chồn ấy thật dễ dàng và nhanh chóng. Hãy tham dự cuộc săn ấy với Ngài.

Charles H. Spurgeon

Trích Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top