Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Như Cánh Chim Câu

Như Cánh Chim Câu

Dove flying

Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16)

Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đã ngự xuống trên Đức Chúa Jesus, là đầu thế nào, thì Ngài sẽ tùy mức độ mà ngự xuống trên các chi thể trong thân thể huyền nhiệm như vậy.

Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên chúng ta cũng giống như cách Ngài đã ngự xuống trên Chúa chúng ta. Điều này xảy ra thật nhanh và diệu kỳ; và đến khi chúng ta nhận biết, chúng ta được thôi thúc để tiến lên, hướng về thiên đàng, và vượt trên mọi điều trông đợi.

Tuy nhiên, sự việc không hề xảy ra cách hấp tấp, vội vàng như cách thế gian. Vì cánh chim câu vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng, tĩnh lặng là phẩm chất hiển nhiên của nhiều hoạt động tâm linh. Ðức Chúa Trời đã hiện diện trong tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ; và giống như giọt sương, ân huệ của Ngài cũng nhỏ xuống thật thầm lặng.

Chim bồ câu bao giờ cũng là biểu tượng của sự thanh khiết – và Ðức Thánh Linh chính là sự thánh khiết. Ngài ngự đến đâu thì những gì là thanh khiết, đáng yêu, có tiếng tốt, đều quy tụ; còn tội lỗi và sự bất khiết phải rời đi.

Sự bình an ngự trị bất cứ nơi nào Chim Bồ Câu Thánh Khiết lấy quyền năng ngự đến. Ngài mang một nhánh ô-li-ve để chứng tỏ rằng trận lụt của cơn thạnh nộ Ðức Chúa Trời đã giảm rồi.

Nhu mì dịu dàng là một hệ quả chắc chắn từ quyền năng biến hóa của Chim Bồ Câu Thánh. Những tấm lòng được quyền phép nhân hiền của Ngài chạm đến, trở nên nhu mì, khiêm nhường, và sẽ được biến đổi mãi mãi.

Kế đó, sự hiền lành là một kết quả đương nhiên. Chim ưng và quạ có thể săn đuổi những con mồi của chúng, nhưng bồ câu luôn luôn chịu đựng sự ngược đãi, mà không bao giờ trả thù. Như chim bồ câu, chúng ta cũng không gây hại cho ai.

Chim bồ câu là một hình ảnh rất thích hợp cho tình yêu. Tiếng gù của chim câu chứa đầy yêu thương trìu mến; cũng vậy, tâm hồn nào được Ðức Thánh Linh thăm viếng cũng tràn đầy tình yêu Ðức Chúa Trời, yêu thương anh em, yêu thương tội nhân, và trên tất cả, yêu mến Đức Chúa Jesus.

Sự vận hành của Thần Linh Ðức Chúa Trời trên mặt nước, trước hết đã phát sinh ra trật tựsự sống; còn trong lòng chúng ta, Ngài tạo nên và nuôi dưỡng một đời sống mới, cùng đem lại ánh sáng.

Lạy Ðức Thánh Linh đáng chúc tụng! Ngài đã ngự trên Cứu Chúa yêu dấu của chúng con thế nào, xin cũng ngự trị trên chúng con ngay bây giờ và cho đến mãi mãi như vậy.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top