Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nhựa Sống

Nhựa Sống

canada_27_bg_061904

“Những cây của Chúa đầy nhựa” (Thi-thiên 104:16)

Nếu thiếu nhựa, cây không thể mọc sum sê và thậm chí không thể sống. Sự sống là điều thiết yếu cho mỗi Cơ Đốc nhân. Phải có sự sống – Đây một nguyên tắc sống động được truyền cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; nếu không, chúng ta không thể là cây của Chúa. Cơ Đốc nhân chỉ theo danh nghĩa mà thôi là một vật thể chết; chúng ta cần phải được đổ đầy thần linh của sự sống thiên thượng.

Sự sống vốn huyền bí. Chúng ta không hiểu sự luân chuyển của nhựa cây: sức mạnh nào khiến nó dâng lên, rồi năng lực nào khiến nó giảm xuống. Sự sống trong chúng ta cũng là một huyền nhiệm. Công cuộc tái tạo được Đức Thánh Linh đem vào trong mỗi người, trở thành sự sống của người đó.  Sự sống thiên thượng này trong người tín hữu, sau đó được nuôi dưỡng bằng thực phẩm thiên thượng là thịt và huyết Chúa; tuy nhiên, điều đó đến lúc nào và đi đâu thì không ai giải thích được cho chúng ta?

Nhựa cây cũng huyền nhiệm! Rễ cây tìm tòi dưới đất bằng những chiếc vòi nhỏ xíu nhưng chúng ta không thấy chúng hút những loại khí khác nhau như thế nào hay biến đổi các khoáng chất thành thảo mộc ra sao. Công việc nầy được thực hiện trong bóng tối.

Rễ của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ và sự sống của chúng ta được ẩn giấu trong Ngài; đó là huyền nhiệm của Chúa. Căn nguyên của nếp sống Cơ Đốc là một huyền nhiệm cũng như chính sự sống là một huyền nhiệm.

Nhựa cây hương nam luôn sống động! Sự sống thiên thượng nơi mỗi người tin Chúa luôn đầy năng lực, dầu không phải lúc nào cũng kết quả nhưng luôn hoạt động từ bên trong. Không phải mọi ân điển của người tin Chúa luôn luôn chuyển động đều đặn; dầu vậy, sự sống của người đó không bao giờ ngừng đập từ bên trong.  Người ấy không phải lúc nào cũng làm việc cho Chúa, nhưng tấm lòng của người ấy luôn luôn nhờ Ngài mà sống.

Như nhựa cây tự bộc lộ bằng cách sinh ra lá và bông trái thế nào thì người tín đồ thật sự khỏe mạnh của Ðấng Christ cũng hành động như vậy; ân điển mà người ấy nhận được sẽ thể hiện trong hành vi và những lời đối thoại của người đó. Nếu bạn trò chuyện với người ấy, người ấy không thể nào không nói về Đức Chúa Jesus. Nếu bạn chú ý đến các hành động của người ấy, bạn sẽ nhận ra rằng người ấy từng ở với Chúa Jesus. Người ấy có rất nhiều nhựa ở bên trong nên phải bộc lộ trong cách cư xử và lời nói của mình rằng: mình có sự sống.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top