Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nhớ Lại Để Tri Ân

Nhớ Lại Để Tri Ân

Thanksgiving

Tôi sẽ thuật lại sự nhơn từ Chúa và ca ngợi Chúa về mọi việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. (Ê-sai 63:7)

Còn bạn không thể làm như vậy sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ nhận được một ân huệ nào? Dù hiện nay bạn gặp cảnh đen tối đến đâu, có thể nào bạn lại quên mất giờ phút mà Đức Chúa Jesus đã gặp bạn, và gọi: “Hãy đến cùng Ta” hay sao? Bạn không thể nhớ lại giây phút vui mừng khi Ngài tháo gông và cởi xiềng đã cột chặt bạn vào thế gian nầy, rồi nói: “Ta đến để đập tan xiềng xích và trả tự do cho con” hay sao? Hoặc nếu tình yêu đối với người phối ngẫu thiên thượng của bạn đã phai nhạt, chắc chắn rằng vẫn còn những cột mốc quý giá dọc theo lối đi của cuộc đời nhưng vẫn chưa phủ đầy rêu phong để bạn không thể nào đọc lại những kỷ niệm về lòng nhân từ của Ngài dành cho bạn hay sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ lâm bệnh như hiện nay để Ngài phục sức lại cho bạn? Phải chăng từ trước đến nay bạn chưa bao giờ lâm vào cảnh nghèo khó và chưa hề được Ngài chu cấp những nhu cầu? Phải chăng từ trước đến nay bạn chưa hề gặp khó khăn và chưa bao giờ được Ngài giải thoát cho bạn?

Hãy chỗi dậy, tìm đến dòng sông ký ức của bạn; hãy ngắt vài cọng sậy, đan lại thành một chiếc nôi, để nhớ lại đức tin thơ ấu của bạn đã từng an toàn trôi trên dòng nước đó (Xuất Ê-díp-tô 2:1-8). Xin đừng quên những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho bạn. Hãy giở lại từng trang nhật ký của bạn và suy gẫm về những ngày xa xưa. Bạn không nhớ tại ngọn đồi Mít-sê-a (Thi  Thiên 42:6) hay sao? Chúa chưa hề gặp bạn trên đỉnh Hẹt-môn sao? Bạn chưa bao giờ trèo lên Ðỉnh Núi Tuyệt Vời sao? Bạn chưa bao giờ được giúp đỡ đúng lúc bạn cần sao?

Không! Tôi biết là bạn có. Vì vậy, hãy trở lại và đi vào con đường hẹp, để nhặt lại những ơn thương xót của thời xa xưa mà có lẽ bây giờ tất cả đã trở thành bóng tối; hãy thắp những ngọn đèn của quá khứ lên, chúng sẽ chiếu sáng trong bóng tối, và bạn sẽ tin cậy Chúa cho đến khi ánh bình minh lố dạng và bóng tối tan đi.

Lạy Chúa! Xin nhớ lại ơn thương xót và lòng nhân từ của Ngài, vì cả hai điều ấy vẫn có từ xa xưa (Thi Thiên 25:6).

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top