Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nhìn Lại Chính Mình

Nhìn Lại Chính Mình

Sheeps
Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, và lo săn sóc các đoàn bò của con (Châm-ngôn 27:23)

Tất cả các thương gia khôn ngoan đều thỉnh thoảng kiểm điểm lại hàng hóa tồn kho. Khi duyệt lại sổ sách, họ xem lại họ còn những gì, với mục đích xác định rõ công việc làm ăn có thạnh lợi hay không.

Mỗi người khôn ngoan trong Nước Trời cần cầu nguyện rằng: “Lạy Ðức Chúa Trời! Xin tra xét con và thử lòng con.” Người đó thường dành những thì giờ đặc biệt để tự xét chính mình, để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa tấm lòng người đó với Ðức Chúa Trời có còn tốt đẹp hay không.

Ðức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta thờ phượng, là Ðấng có tài dò xét lòng người. Từ xưa, các tôi tớ của Ngài đã nhận biết Ngài “là Đấng hay dò xét tấm lòng và thử thách bụng dạ con cái loài người.”

Nhân danh Chúa, tôi khuyên bạn hãy cẩn thận tra xét và nghiêm chỉnh thử nghiệm hiện trạng của bạn, e rằng bạn bị hụt mất sự yên nghỉ đã được hứa chăng. Ðây là việc mà tất cả những người khôn ngoan đều làm và cũng là điều Ðức Chúa Trời vẫn làm cho tất cả chúng ta; vì thế, tôi khuyên bạn hãy tự xét mình tối hôm nay.

Ước mong vị thánh đồ cao niên nhất sẽ nhìn kỹ vào phần nền tảng của lòng tin kính mình, vì mái tóc hoa râm có thể che khuất một tấm lòng đen tối. Mong sao vị giáo sư trẻ không khinh thường lời cảnh cáo nầy, vì tuổi thanh xuân có thể liên hiệp với sự giả hình. Thỉnh thoảng lại có một cây hương nam ngã xuống giữa vòng chúng ta!

Kẻ thù vẫn tiếp tục gieo cỏ lùng vào lúa mì. Tôi không chủ tâm gieo nghi ngờ sợ hãi vào tâm trí bạn; thật ra, tôi mong ngọn gió mạnh của việc tự xét mình nầy sẽ đẩy những điều đó đi xa.

Chúng ta không giết chết lòng tự tin, nhưng phải giết chết sự an ninh của xác thịt; chúng ta không giết chết lòng tin cậy, nhưng phải đánh đổ sự tin cậy vào xác thịt; chúng ta không xáo trộn sự bình an, nhưng phá hủy sự bình an giả tạo.

Nhân danh huyết cao quý của Ðấng Christ, là huyết không đổ ra để khiến bạn trở thành người giả hình, nhưng để cho những tấm lòng chân thật dâng lên lời tán tụng Ngài. Tôi nài khuyên bạn hãy tự tra xét, kẻo cuối cùng Lời Chúa cho bạn sẽ là: “Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken: Ngươi đã bị cân và thấy là kém thiếu.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1973)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top