Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nhiệt Thành Cho Công Việc Chúa

Nhiệt Thành Cho Công Việc Chúa

Preacher_01
Trong các việc người làm… thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông (II Sử-ký 31:21)

Ðây không phải là một trường hợp khác thường. Có một định luật tổng quát trong lĩnh vực đạo đức là hễ ai làm việc hết lòng thì được thịnh vượng, trong khi những người chỉ để một nửa tâm trí, lòng dạ vào việc họ làm thì gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ðức Chúa Trời không hề để cho kẻ ăn không ngồi rồi thu gặt được gì khác ngoài gai gốc; Ngài cũng không hề ban của cải cho những kẻ không chịu cuốc xới đồng ruộng để tìm kho tàng chôn giấu trong đó.

Quan niệm phổ thông nhìn nhận rằng muốn làm giàu, người ta phải cần mẫn, chăm chỉ trong việc làm của mình. Kết quả trong lãnh vực tôn giáo cũng giống như trong các lãnh vực khác: Nếu bạn muốn được thịnh vượng trong các công tác phục vụ Chúa Jesus, bạn phải làm hết lòng, và công việc phải được thực hiện cách tận tâm. Phải dốc hết sức lực, khả năng, tấm lòng, và sự hăng say vào các công việc tôn giáo cũng như bạn vẫn làm trong phạm vi kinh doanh, bởi vì công tác ấy xứng đáng để đầu tư nhiều hơn.

Ðức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta trong các sở đoản của mình, nhưng Ngài không bao giờ khuyến khích thái độ lười biếng của chúng ta. Ngài yêu mến những người tin Chúa năng động. Ai là những người hữu dụng nhất trong Hội Thánh Ðấng Christ? Ðó là những người hết lòng làm việc cho Ðức Chúa Trời. Ai là những giáo viên Trường Chúa Nhật thành công? Có phải là những người giỏi nhất không? Thưa không! Nhưng là những người nhiệt thành nhất, những người mà tấm lòng như bị lửa nung nấu, những người được trông thấy Chúa họ ngự đến trong sự phong phú và uy nghi của sự cứu rỗi Ngài.

Thái độ tận tâm tự chứng tỏ bằng lòng kiên nhẫn; thoạt đầu có thể thất bại xảy ra, nhưng người hầu việc Chúa cách nhiệt thành sẽ thầm nhủ: “Ðây là việc của Chúa, nó phải được thực hiện. Chúa đã truyền cho tôi phải làm việc nầy, cho nên tôi sẽ nhờ sức Ngài để hoàn tất.”

Thưa bạn là người tin Chúa! Bạn có hết lòng phục vụ Chúa của mình như vậy không? Hãy nhớ lại thái độ nhiệt thành của Chúa! Hãy suy nghĩ về sự tận tâm của Ngài! Ngài đã từng nói: “Lòng sốt sắng về Nhà Chúa tiêu nuốt tôi.” Lúc mồ hôi Chúa đổ ra như những giọt máu lớn, thì đôi vai phước hạnh Ngài không  phải chỉ gánh một vật nhẹ nhàng! Và lúc Ngài dốc đổ mình ra, thì không phải Ngài chỉ cố gắng một chút để đem đến sự cứu rỗi cho dân Ngài đâu.

Phải chăng Đức Chúa Jesus vốn rất nhiệt thành, còn chúng ta thì hâm hẩm?

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top