Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Người Được Phước

Người Được Phước

BibleStudy_03
Có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói: Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Ðức Chúa Jesus đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn
(Lu-ca 11:27,28)

Một vài người nghĩ rằng được làm mẹ Đức Chúa Jesus là một vinh dự đặc biệt, vì họ cho rằng người mẹ có cái lợi là được nhìn thấu suốt vào trong lòng của Ngài, là cách mà chúng ta không hy vọng có được. Giả thuyết trên có phần hữu lý, nhưng không nhiều lắm. Chúng ta không biết là bà Ma-ri đã hiểu được Ngài nhiều hơn những người khác; và những gì bà biết thì bà đều giữ kín trong lòng, nhưng qua các sách Phúc Âm mà chúng ta đã đọc, dường như bà không phải là một tín hữu được hướng dẫn để hiểu được nhiều điều hơn các môn đệ khác của Ðấng Christ. Tất cả những gì bà biết chúng ta cũng có thể khám phá được.

Bạn ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy phải không? Ðây là câu Kinh Thánh chứng minh cho điều đó: “Đức Giê-hô-va tỏ bày bí mật của Ngài cho những người kính sợ Ngài; Ngài sẽ cho họ biết giao ước của Ngài” (Thi Thiên 25:14).  Hãy nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã phán: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (Giăng 15:15). Ðiều mà Ðấng Mặc Khải mọi sự thuộc về trời tiết lộ cho chúng ta thật là phước hạnh. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta những điều bí mật của lòng Ngài, không giữ lại một điều nào có lợi cho chúng ta. Chính Ngài đã đoan chắc rằng: “Nếu không như vậy, Ta đã không nói với các ngươi.” (Giăng 14:2).

Hiện nay, chẳng phải Ngài đã thể hiện chính Ngài cho chúng ta bằng một cách mà Ngài không bao giờ thể hiện cho người thế gian hay sao? Cho nên chúng ta đừng dại dột mà nói rằng: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài”, nhưng chúng ta sẽ đủ thông minh để tôn ngợi Ðức Chúa Trời bằng cách nghe và tuân giữ Lời Ngài, để trước hết, chúng ta đã thật sự được tương giao với Cứu Chúa như Trinh nữ Ma-ri, và thứ hai, chúng ta cũng thật sự quen biết với những huyền nhiệm của lòng Ngài như điều bà có thể biết được. Tâm hồn nào nhận được đặc ân ấy, thật là có phước!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top