Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Nghi Ngờ

Nghi Ngờ

BiblePrayer_02

Các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy của người; bánh sẽ được ban cho người; nước sẽ không bao giờ thiếu (Ê-sai 33:16)

Thưa bạn là người tin Chúa, có phải bạn đang hoài nghi không biết Ðức Chúa Trời sẽ làm đúng điều Ngài đã hứa hay không? Không biết các đồn lũy trong các vầng đá có bị bão tố xô sập chăng? Không rõ các vựa lẫm trên thiên đàng có cạn hết không? Phải chăng bạn nghĩ rằng Cha bạn ở trên trời dầu vẫn biết bạn cần có cơm áo, nhưng sẽ quên bạn?

Tại sao khi không có một con chim sẻ nào có thể rơi xuống đất nếu không bởi ý muốn của Ðức Chúa Cha, và lúc tất cả tóc trên đầu bạn đều đã được Ngài đếm rồi, mà bạn còn mất lòng tin cậy, còn nghi ngờ Ngài? Có lẽ những hoạn nạn của bạn sẽ cứ tiếp tục dằn vặt bạn cho đến khi nào bạn dám tin cậy Ðức Chúa Trời của mình thì mới chấm dứt. Biết bao người từng bị thử thách, khổ đau; đến cuối cùng vì tuyệt vọng, họ lấy đức tin nhờ cậy Ðức Chúa Trời, chính lúc đức tin của họ tỏ bày, họ được giải cứu; lúc đó, họ mới thấy rõ là Ðức Chúa Trời có giữ trọn lời hứa của Ngài hay không.

Ôi! Tôi nài xin bạn đừng nghi ngờ Chúa nữa. Xin đừng làm cho Sa-tan vui mừng và tự gây bối rối cho mình bằng cách dung dưỡng những ý nghĩ đen tối về Ðức Chúa Trời như vậy. Hãy suy nghĩ: nghi ngờ Ðức Chúa Trời không phải là một vấn đề đơn giản. Hãy nhớ rằng đó là một tội, nhưng không phải là một tội nhẹ, nhưng là một tội nặng nhứt. Thiên sứ chẳng bao giờ nghi ngờ Ngài, và ma quỉ cũng vậy; trong mọi loài do Ðức Chúa Trời tạo dựng, chỉ có chúng ta sỉ nhục Ngài bằng thái độ vô tín và làm lu mờ danh dự Ngài bằng việc không tin cậy Ngài. Thật đáng xấu hổ cho chúng ta biết bao!

Ðức Chúa Trời của chúng ta không thể bị chúng ta nghi ngờ cách thấp kém như vậy. Trong quá khứ, chúng ta đã được chứng minh rằng Ngài vốn thành tín và giữ đúng lời hứa của Ngài.  Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nhận lãnh tình yêu và sự nhân từ của Ngài, và hằng ngày vẫn còn nhận những điều đó từ tay Ngài; cho nên, thật đê tiện và không thể nào bào chữa được nếu lòng ta vẫn còn ấp ủ sự nghi ngờ đó.

Nguyện từ nay trở đi, chúng ta sẽ luôn luôn chiến đấu chống lại những nghi ngờ về Ðức Chúa Trời của chúng ta  bằng một đức tin không lay chuyển. Chúng ta tin rằng Chúa đã hứa điều gì thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện. Nghi ngờ là kẻ thù của sự bình an của chúng ta và là kẻ thù của danh dự Chúa.

“Lạy Chúa! Con tin. Xin giúp cho sự vô tín của con.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top