Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ngài Bênh Vực Tôi

Ngài Bênh Vực Tôi

yosemite

Ngày nào con kêu cầu, các kẻ thù nghịch con sẽ thối lui. Con biết điều đó, vì Ðức Chúa Trời bênh vực con (Thi-thiên 56:9)

Không một ai có thể dùng ngôn ngữ loài người để giải nghĩa thật đầy đủ câu nói Ðức Chúa Trời bênh vực tôi trên đây.

Ngài bênh vực chúng ta lúc chúng ta bị tàn hại trong sự sa ngã — Ngài yêu chúng ta bất chấp mọi sự; Ngài bênh vực chúng ta lúc chúng ta phản loạn với Ngài, giơ cao tay lên để thách thức Ngài; Ngài đã bênh vực chúng ta nếu không đã không khiến được chúng ta phải hạ mình xuống tìm cầu mặt Ngài.

Ngài đã bênh vực chúng ta trong nhiều cơn tranh chiến; chúng ta được kêu gọi để đương đầu với vô số những cơn nguy khốn; chúng ta đã gặp cám dỗ cả bên trong lẫn bên ngoài — nếu Ngài không bênh vực chúng ta, làm sao chúng ta có thể tồn tại mà không bị tổn hại gì cho đến giờ phút nầy?

Ngài đã lấy cả hữu thể vô hạn của Ngài để bênh vực chúng ta, Ngài đã tận dụng tình yêu toàn năng, sự khôn ngoan không sai chạy, trang bị bằng tất cả những thuộc tính thần thánh của Ngài để bênh vực chúng ta. Ngài bênh vực chúng ta đời đời, không hề thay đổi; Ngài bênh vực chúng ta lúc khoảng trời xanh kia bị cuốn lại như chiếc áo rách. Ngài bênh vực chúng ta suốt cõi đời đời.

Và bởi vì Ngài bênh vực chúng ta cho nên chắc chắn rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn được Ngài trợ giúp. “Ngày nào con kêu cầu Ngài, các kẻ thù nghịch con sẽ thối lui.” Ðây không phải là một niềm hi vọng không chắc chắn nhưng là một sự tin quyết có nền tảng vững chắc – “con biết điều đó.” Tôi sẽ hướng lời cầu nguyện của tôi về Ngài, sẽ trông đợi Ngài đáp lại, tin chắc rằng lời đáp lại đó sẽ đến, và kẻ thù tôi sẽ bị đánh bại vì Ðức Chúa Trời bênh vực tôi.

Thưa bạn tín hữu, thật phước hạnh biết bao khi có Vua của các vua ở bên cạnh bạn! Với Ðấng Bảo Hộ như thế, bạn được an toàn biết bao! Với một Trạng Sư như thế, bạn sẽ chắc chắn đắc thắng!

Nếu Ðức Chúa Trời ở cùng bạn, thì ai có thể chống lại bạn?

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top