Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chờ Đợi Gặp Chúa

Chờ Đợi Gặp Chúa

ricefield_s

Hai người nghe một tiếng lớn từ trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! (Khải Huyền 11:12)

Không đề cập đến ý nghĩa tiên tri của câu nầy, chúng ta hãy xem đây là lời của Ðấng Ði Trước đang mời gọi thánh dân Ngài. Ðến kỳ hạn, mọi tín hữu sẽ nghe “một tiếng lớn từ trời” phán rằng: “Hãy lên đây!” Ðối với các thánh đồ, đây chính là đề tài để chúng ta vui mừng trông mong. Thay vì sợ lúc phải lìa bỏ đời nầy để về cùng Đức Chúa Cha, chúng ta trông chờ thời điểm chúng ta được siêu thoát.

Chúng ta không hề được kêu gọi để xuống mồ mả, nhưng để lên trời. Tâm linh vốn được sinh trưởng tại thiên đàng của chúng ta chắc đang mơ ước bầu không khí quê hương của nó.

Tuy nhiên, lệnh triệu tập về trời vẫn là điều chúng ta cần nhẫn nại đợi chờ. Ðức Chúa Trời của chúng ta biết thời điểm đúng nhất Ngài sẽ gọi chúng ta “Hãy lên đây!” Xin chúng ta đừng mong biết trước lúc chúng ta sẽ ra đi. Tôi biết là tình yêu tha thiết trong chúng ta sẽ thúc đẩy chúng ta muốn biết bao giờ các từng trời sẽ mở ra để rước chúng ta về thiên đàng, nhưng đức kiên nhẫn phải hoàn thành công tác của nó.

Ðức Chúa Trời dùng sự khôn ngoan chính xác để sắp xếp lúc nào là thích hợp nhất để những người được chuộc còn phải ở lại dưới đất nầy. Chắc chắn, nếu trên thiên đàng còn có sự hối tiếc, thì các thánh đồ có thể sẽ than tiếc rằng họ đã không được sống lâu hơn dưới thế gian để hành thiện càng hơn! Ôi! Nhiều bó lúa hơn sẽ được đem vào vựa lẫm của Ngài, và mão miện Ngài sẽ càng nhiều châu ngọc hơn!

Nhưng làm sao được như thế, ngoại trừ có nhiều công việc hơn? Thật ra, về một phương diện khác, nếu chỉ sống ngắn ngủi ở đời, tội lỗi chúng ta sẽ ít hơn; tuy nhiên, khi chúng ta tận tâm phục vụ Chúa, khi Ngài phát hột giống quý giá cho chúng ta gieo, và rồi gặt được trăm lần hơn, chúng ta vẫn có thể nói rằng ở đây là hơn.

Cho nên, dầu Ngài bảo “đi” hay “ở,” chúng ta hãy vui mừng như nhau miễn là Ngài vẫn rộng lượng hiện diện giữa chúng ta.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top