Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lẽ Thật

Lẽ Thật

Chính lẽ thật ở trong chúng ta, và sẽ ở với chúng ta đời đời (II Giăng 1:2)

Một khi lẽ thật của Ðức Chúa Trời đã tìm được lối vào lòng một người và bắt phục được cả người đó rồi, thì không còn một năng lực nào dầu là của loài người hay là của hỏa ngục có thể trục xuất nổi nó. Chúng ta tiếp đãi lẽ thật không phải như một người khách, mà như là một chủ nhà – đó là thái độ thích hợp của một người tin Chúa; ai không tin như vậy thì không phải là người tin Chúa. Tuy nhiên, ai đã từng nếm trải quyền năng sự sống của Phúc Âm, đã nhận biết quyền lực của Ðức Thánh Linh lúc Ngài mở ra, áp dụng và đóng ấn Lời Chúa, thì thà họ chịu nát thây chớ không bao giờ chịu phân rẽ với Phúc Âm cứu rỗi.

Lời bảo đảm lẽ thật sẽ ở với chúng ta đời đời đã được gói bên trong hàng ngàn ơn thương xót; đó sẽ là hậu thuẫn cho đời sống chúng ta, là lời an ủi chúng ta khi hấp hối, là bài ca phục sinh, là vinh quang đời đời của chúng ta. Ðó là đặc quyền của người tin Chúa, mà nếu thiếu đi, đức tin chúng ta sẽ không giá trị bao nhiêu.

Có một số chân lý mà chúng ta phải vượt qua và bỏ lại phía sau – những điều đó chỉ là những bài sơ học cho những người mới bắt đầu mà thôi – nhưng chúng ta sẽ không thể đối xử như vậy với lẽ thật của Ðức Chúa Trời, vì dầu đó là những thức ăn nhẹ cho trẻ con thì theo một ý nghĩa cao nhất, nó cũng là những thức ăn cứng cho người lớn.

Lẽ thật về chúng ta là tội nhân, là nỗi đau khiến chúng ta biết hạ mình và tỉnh thức; tuy nhiên phần lẽ thật phước hạnh hơn rất nhiều đó là ai tin Đức Chúa Jesus sẽ được cứu rỗi; lẽ thật đó ở mãi với chúng ta – như là hy vọng và là nguồn vui cho chúng ta. Thay vì làm chúng ta vuột mất các giáo lý ân điển, kinh nghiệm đã kết chặt chúng ta với chúng càng hơn, và càng ngày càng chắc chắn thêm; những nền tảng và động lực thúc đẩy chúng ta tin, càng lúc càng nhiều hơn và càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết; và chúng ta có lý do để mong đợi sẽ cứ như vậy cho đến ngày lìa đời, khi chúng ta sẽ ôm chặt Cứu Chúa vào vòng tay của mình.

Bất cứ nơi nào sự yêu mến lẽ thật còn tồn tại và chúng ta tìm thấy được, thì chúng ta bị bắt buộc phải thực hành tình yêu của chúng ta. Không có một nhóm nhỏ nào có thể chứa hết lòng ưu ái do ân điển của chúng ta; sự tương giao của lòng ta phải được mở rộng cho tất cả những người đã được tuyển chọn bởi ân điển. Có thể có những lầm lỗi đã bị pha vào phần lẽ thật chúng ta nhận được; xin chúng ta chống lại điều sai lầm, nhưng vẫn yêu thương người anh em, nhờ đo lường đượuc lẽ thật mà chúng ta đã tìm thấy ở trong Ngài.  Vượt trên mọi sự, chính chúng ta hãy yêu mến và loan truyền lẽ thật.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top