Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lạc Mất Chúa

Lạc Mất Chúa

lostsheep_01

Tôi tìm kiếm người mà không gặp (Nhã-ca 3:1)

Hãy cho tôi biết bạn đã lạc mất Ðấng Christ nơi nào, tôi sẽ chỉ cho bạn nơi có nhiều hy vọng nhất để bạn gặp lại Ngài.

Bạn đã lạc mất Ngài trong phòng riêng vì đã cầu nguyện cách chiếu lệ chăng? Bạn phải tìm lại Ngài chính tại đó. Bạn đã lạc mất Ðấng Christ vì phạm tội chăng? Bạn không thể tìm lại Ngài bằng bất cứ một phương pháp nào khác hơn là từ bỏ tội lỗi, và nhờ Ðức Thánh Linh làm cho chết dục vọng của bạn ra khỏi phần chi thể mà tội lỗi đang chiếm ngự. Bạn đã lạc mất Ðấng Christ vì quên lãng Kinh Thánh chăng? Bạn phải tìm lại Ngài ngay trong Kinh Thánh.  Câu tục ngữ: “Làm rớt một vật gì ở đâu, hãy tìm lại nó ở tại đó” rất đúng. Vậy, hãy tìm Ðấng Christ tại chỗ bạn đã lạc mất Ngài, vì Ngài không đi nơi nào khác đâu.

Nhưng phải quay lại với Ðấng Christ là một việc rất khó làm. John Bunyan cho chúng ta biết lữ khách khám phá ra rằng con đường phải trở lại chỗ an nghỉ – nơi đã lạc mất cuộn sách – là con đường gian nan nhất. Tiến tới hai mươi dặm còn dễ hơn là trở lui chỉ một dặm đường để tìm lại một chứng cớ đã đánh mất.  Vì thế, hãy cẩn thận, khi đã tìm được Chúa rồi, hãy giữ chặt lấy Ngài.

Nhưng bạn đã lạc mất Ngài như thế nào? Nhiều người vẫn nghĩ rằng bạn chẳng bao giờ tách rời khỏi một người bạn đáng quí như thế – một người bạn thân mà sự hiện diện khiến bạn thích thú; lời nói khiến bạn được an ủi; và khi cùng đi với bạn, hai người tỏ ra rất thân thiết với nhau! Sao bạn không chú tâm vào Ngài từng giây từng phút, lo sợ Ngài bị lạc khỏi tầm mắt của bạn?

Nhưng, vì bạn đã lạc mất Ngài rồi, và dầu bạn phải buồn khổ than rằng: “Ước gì tôi biết phải tìm Ngài ở đâu!” thì việc cố tìm lại Ngài cho kỳ được cũng là một phước hạnh cho bạn.  Hãy đi tìm Ngài ngay đi, vì sống không có Chúa thật là nguy hiểm cho bạn. Thiếu Ðấng Christ, bạn như con chiên thiếu người chăn, như cây mà rễ không có nước, như chiếc lá khô trước cơn bão tố, không liên hệ với cây sự sống.

Hãy hết lòng tìm kiếm Ngài, bạn sẽ tìm được; có điều là bạn phải tận tâm tìm kiếm; và chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy Ngài trong vui mừng và hân hoan.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top