Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đừng Dung Túng Tội Lỗi

Đừng Dung Túng Tội Lỗi

Elijah_01
Chớ cho thoát một người nào (I Các Vua 18:40)

Lúc lời cầu nguyện của tiên tri Ê-li được nhậm, và lửa đã từ trời sa xuống thiêu hủy của lễ của ông trước mặt toàn thể dân chúng, ông đã kêu gọi hội chúng Y-sơ-ra-ên bắt các tiên tri Ba-anh bằng cách nghiêm giọng la lên: “Chớ cho thoát một người nào.” Ông đem tất cả xuống khe Ki-sôn và giết họ tại đó.

Ðối với tội lỗi của chúng ta, sự việc cũng phải xảy ra y như vậy – tất cả phải bị kết án tử hình, không một tội nào có thể được chừa lại cả. Tội lỗi chúng ta yêu mến nhất cũng phải chết đi. Đừng chừa lại cho dù nó có lớn tiếng khóc lóc. Phải đánh giết nó, dầu nó thân thương, được bạn quý mến như Y-sác đối với Áp-ra-ham. Hãy đánh giết nó vì Ðức Chúa Trời đã đánh vào tội lỗi khi nó bị chất trên chính Con Ngài. Bạn phải quyết định sắt đinh lên án tử hình tội lỗi, vốn là hình tượng của lòng bạn.

Bạn hỏi làm thế nào để thực hiện điều đó? Đức Chúa Jesus là năng lực của bạn.  Trong giao ước ân điển, có ân điển để thắng hơn tội. Trong chiến dịch dùng thập tự giá chống lại các tham dục nội tâm, bạn có đủ sức để thắng trận, vì Đức Chúa Jesus Christ đã hứa là sẽ ở với bạn cho đến cuối cùng.

Nếu bạn muốn thắng hơn sự tối tăm, hãy đặt mình dưới ánh sáng của Mặt Trời Công Nghĩa. Không có nơi nào thích hợp để tội lỗi được phơi bày và để chúng ta được phục hồi sức lực đã bị quyền năng và sự quá phạm phá hoại hơn là hiện diện trực tiếp với Ðức Chúa Trời. Gióp đã không hề biết được phân nửa cách thức để thanh toán tội lỗi trước khi con mắt đức tin của ông biết nương cậy vào Ðức Chúa Trời để tự ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi. Vàng của người tin Chúa thường bị lu mờ; chúng ta cần lửa thiêng để thiêu hủy cặn bã đi. Hãy chạy mau đến với Ðức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là một đám lửa hay thiêu đốt; Ngài sẽ không thiêu hủy tâm linh ta nhưng thiêu hủy tội lỗi chúng ta.

Nguyện sự thánh thiện của Ðức Chúa Trời kích thích để chúng ta biết ghen tuông thánh khiết, biết chống lại các tội phạm vốn là điều đáng ghét trước mặt Ðức Chúa Trời. Hãy bước ra, nhờ sức lực của Chúa để chiến đấu với dân A-ma-léc, và tận diệt đám người đã bị rủa sả: “Chớ cho thoát một người nào.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top