Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Khát Nước

Khát Nước

Fountain_03
Người bị khát nước quá đỗi, bèn kêu cầu Chúa: “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết?”
(Các Quan-xét 15:18)

Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Khó khăn ở đây hoàn toàn khác với tất cả những khó khăn mà vị anh hùng đã gặp từ trước. Chuyện khát nước thật đơn giản dường như không có nghĩa lý gì so với việc bị hàng ngàn người Phi-li-tin bao vây; nhưng khi bị khát nước quá đỗi, Sam-sôn cảm thấy rằng khó khăn nhỏ nhặt hiện tại lại nặng nề hơn những khó khăn lớn lao trong quá khứ, mà ông đã được giải thoát cách đặc biệt.

Người thuộc về Chúa thường gặp trường hợp trong lúc họ vui mừng được giải cứu khỏi một khó khăn lớn thì lại cảm thấy bối rối rất nhiều trước một hoạn nạn nhỏ. Sam-sôn giết được một ngàn người Phi-li-tin, chất họ lại thành đống, nhưng sau đó lại xỉu chỉ vì thiếu một ít nước! Gia-cốp vật lộn với Ðức Chúa Trời tại Phê-ni-ên, thắng cả Ðấng vô sở bất năng, nhưng sau đó lại đi khập khiễng. Ðiều lạ lùng là bất cứ lúc nào chúng ta đắc thắng thì dường như sẽ có một nối kết nào đó bị trục trặc!

Dường như Ðức Chúa Trời phải dùng điều đó để dạy chúng ta về sự nhỏ bé, không ra gì của chúng ta, để giữ chúng ta trong sự kiểm soát của Ngài. Sam-sôn từng kiêu hãnh rằng: “Ta đã giết một ngàn người;” nhưng chẳng bao lâu cái cổ họng khoe khoang đó của ông bị khan đi vì khát nước, khiến ông phải vội vàng cầu nguyện.

Ðức Chúa Trời có nhiều phương cách khiến người thuộc về Ngài khiêm tốn. Đứa con thân yêu của Chúa! Nếu sau khi bạn được nhận ân huệ lớn lao, mà rồi lại bị hạ xuống thật thấp, trường hợp của bạn không phải là lạ thường đâu. Lúc Ða-vít lên ngôi cai trị dân Do Thái, ông tuyên bố: “Hôm nay ta rất yếu đuối, dầu đã được xức dầu để làm vua.” Bạn phải trông chờ đối diện với cảm xúc yếu đuối nhất khi bạn vui mừng vì đạt thắng lợi to lớn.

Nếu trong quá khứ, Ðức Chúa Trời đã từng giải cứu bạn khỏi những hoạn nạn lớn, sự khó khăn hiện tại của bạn chỉ giống như trường hợp Sam-sôn bị khát nước; Chúa sẽ không để cho bạn bị kiệt sức, hoặc để cho con gái của kẻ không chịu cắt bì thắng hơn bạn đâu.

Con đường gian khổ là đường lên thiên đàng, nhưng dọc đường luôn luôn có những giếng nước tươi mát làm phục sức. Và như thế, hỡi người anh em đang bị thử thách, lòng bạn hãy vui lên theo lời của Sam-sôn. Hãy an tâm tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa Ðức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)


Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top