Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Khải Tỏ

Khải Tỏ

Khải Tỏ

Trong ánh sáng Chúa, chúng ta thấy sự sáng (Thi-thiên 36:9)

Không có đôi môi nào có thể nói về tình yêu của Cứu Chúa thấu vào lòng người trước khi chính Đức Chúa Jesus phán truyền từ bên trong. Mọi mô tả đều vô vị và nhạt nhẽo nếu Ðức Thánh Linh không đổ vào đó sức sống và quyền năng; trước khi Em-ma-nu-ên tự bày tỏ chính Ngài từ bên trong, linh hồn chẳng bao giờ nhận biết Ngài.

Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng mặt trời mà lại tập trung tất cả những phương tiện chiếu sáng thông thường rồi cứ nhìn vào đó thì bạn có thể thấy được thiên thể của ban ngày hay không? Không!  Người khôn ngoan biết rằng chính mặt trời phải tự phát lộ; và chỉ bởi chính ngọn lửa của nó, ngọn đèn vĩ đại mới được nhìn thấy.

Với Ðấng Christ cũng vậy, Ngài đã phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn, con Giô-na! Ngươi có phước đó vì thịt và huyết không thể bày tỏ điều đó cho ngươi.” Hãy làm tinh khiết thịt và huyết bằng bất cứ phương pháp giáo dục nào bạn muốn; hãy nâng trí năng đến mức độ cao nhất có thể được, nhưng không có phương pháp nào khải tỏ được Ðấng Christ.

Thánh Linh của Ðức Chúa Trời phải đến với quyền năng, bao trùm con người dưới cánh Ngài; sau đó, trong sự chí thánh huyền nhiệm ấy Đức Chúa Jesus phải tự khải tỏ chính Ngài cho đôi mắt đã được thánh hóa như Ngài chưa bao giờ làm đối với những đứa con mù lòa của loài người.

Ðấng Christ phải là tấm gương phản chiếu chính Ngài. Ðám đông mù lòa của thế giới này không thể thấy được vinh quang không thể mô tả được của Đấng Em-ma-nu-ên. Ngài đứng trước mặt họ không có hình dáng hoặc vẻ đẹp, như một cái rễ đâm ra từ đất khô, đã bị kẻ không ra gì chối bỏ và bị kẻ kiêu ngạo khinh dể. Chỉ người nào được Ðức Thánh Linh dùng thuốc thoa vào mắt, khích động tấm lòng với sức sống thiên thượng và giáo dục linh hồn bằng những cảm xúc thiêng liêng thì mới hiểu được Ngài mà thôi. “Ðối với anh em là những người tin thì Ngài vốn quý báu.” Với bạn thì Ngài là Tảng Đá Góc Nhà, là Vầng Ðá Cứu Rỗi, là mọi sự trong mọi sự; nhưng đối với người khác thì Ngài là “hòn đá vấp chơn và là tảng đá vấp phạm.”

Phước cho những ai đã được Chúa chúng ta tự khải tỏ vì lời hứa của Ngài dành cho họ là Ngài ở với họ.  Lạy Đức Chúa Jesus của chúng con! Lòng chúng con đang mở rộng, xin Ngài ngự vào để chẳng bao giờ rời khỏi đó nữa. Xin tự khải tỏ chính Ngài cho chúng con giờ nầy! Xin ban cho chúng con ánh mắt của Ngài – là ánh mắt yêu kiều chinh phục tất cả.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top