Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kết Quả Trong Chúa

Kết Quả Trong Chúa

vine_01s

Nhánh… không thể tự mình kết quả được (Giăng 15:4)

Bạn đã bắt đầu kết quả như thế nào? Có phải là lúc bạn đến với Đức Chúa Jesus, gieo mình vào sự cứu chuộc lớn lao của Chúa, và yên nghỉ trong sự công nghĩa toàn vẹn của Ngài.

Bạn đã kết quả gì vào lúc ấy! Bạn còn nhớ những ngày đầu đó không? Lúc những cành nho tràn đầy nhựa sống, lúc những nụ nho xuất hiện, lúc cây lựu đâm chồi, và các luống hoa đều tỏa ngát hương thơm.

Kể từ đó, bạn có sa sút không? Nếu có, tôi khuyên bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian chứa chan tình yêu đó, hãy ăn năn và hãy làm những việc ban đầu đó. Hãy tham dự vào những việc mà bạn kinh nghiệm sẽ đem bạn gần với Chúa hơn, bởi vì mọi kết quả của bạn đều do Ngài mà ra.

Mọi việc thánh khiết, đưa bạn đến với Ngài, đều giúp bạn kết quả. Không ai nghi ngờ về việc mặt trời đã dự phần quan trọng giúp các cây trong vườn kết quả: Đức Chúa Jesus còn hơn là mặt trời đối với cây cối trong vườn ân điển của Ngài.

Bạn đã không kết quả nhất vào lúc nào? Có phải là lúc bạn sống xa Đức Chúa Jesus nhất, lúc bạn thờ ơ với sự cầu nguyện, lúc bạn từ bỏ đức tin đơn sơ của mình, lúc các tài năng của bạn khiến bạn chú ý đến chính mình hơn là đề cao Chúa, lúc bạn nói rằng “Núi tôi rất vững vàng, tôi sẽ không hề bị lay động”; lúc bạn quên rằng sức lực của bạn có được là từ đâu. Phải chăng chính trong các trường hợp ấy, bạn đã ngưng kết quả cho Chúa?

Một số người trong chúng ta đã được dạy dỗ và nhận biết rằng ngoài Ðấng Christ chúng ta không là gì cả, nhờ đó chúng ta biết khiêm cung đầu phục Chúa; và khi chúng ta thấy rõ sự trống vắng tột cùng, nhận biết cái chết của mọi quyền lực thọ tạo, chúng ta thốt lên trong khổ đau: Mọi kết quả của tôi phải từ Ngài mới có, bởi vì chính tôi không thể sinh ra một kết quả nào.

Kinh nghiệm của quá khứ dạy chúng ta rằng càng nương cậy một cách đơn sơ vào ân điển của Ðức Chúa Trời trong Ðấng Christ và chờ đợi Ðức Thánh Linh bao nhiêu, chúng ta sẽ càng kết quả nhiều hơn cho Ðức Chúa Trời bấy nhiêu.

Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Jesus để được kết quả cũng như để nhận được sự sống.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top