Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hội Thánh Trong Nhà Nầy

Hội Thánh Trong Nhà Nầy

 

Hội Thánh nhóm họp trong nhà anh (Phi-lê-môn 1:2)

Trong nhà nầy có một Hội Thánh chăng? Cha mẹ, con cái, bạn bè, người giúp việc, tất cả có phải đều là thuộc viên của Hội Thánh ấy không? Hay vẫn còn một số người chưa tin Chúa?

Xin chúng ta ngưng tại đây để xem lại câu hỏi này: Tôi có phải là một thành viên của Hội Thánh nhóm lại trong nhà nầy không? Lòng người cha sẽ vui mừng hớn hở biết bao; đôi mắt của người mẹ sẽ ứa lệ thánh khiết nếu từ già đến trẻ, mọi người trong gia đình đều đã được cứu! Xin chúng ta cứ cầu xin ơn thương xót lớn lao nầy cho đến khi nào Chúa sẽ ban điều đó cho chúng ta.

Có lẽ điều mà Phi-lê-môn tha thiết ước ao nhất đó là tất cả mọi người trong nhà ông đều được cứu; nhưng lúc đầu, điều đó không được ban cho ông cách trọn vẹn. Ông có một người đầy tớ xấu – là Ô-nê-sim – đã bỏ trốn sau khi cư xử không đúng với ông. Lời cầu nguyện của ông chủ vẫn theo đuổi người đầy tớ cho đến khi được Ðức Chúa Trời nhậm lời: Ô-nê-sim đã được dẫn đến để nghe Phao-lô giảng; lòng ông đã được cảm động, và quay về với Phi-lê-môn – không phải chỉ để làm một người giúp việc trung thành mà còn là một anh em yêu dấu, một thành viên được thêm vào Hội Thánh đang nhóm lại trong nhà của Phi-lê-môn.

Sáng nay có người giúp việc nào chưa tin Chúa, có một đứa con nào vắng mặt chăng? Hãy cầu nguyện đặc biệt để những người đó khi họ trở về nhà, sẽ khiến mọi lòng hân hoan về những tin tức tốt lành mà ân điển cứu rỗi đã thực hiện cho họ.  Có ai đang hiện diện chăng? Hãy để cho người ấy được dự phần vào lời cầu xin thành khẩn đó.

Nếu có một Hội Thánh như thế trong nhà của bạn, hãy tổ chức cho thật khéo, hãy để mọi hoạt động của chúng ta đều được tỏ bày trước mặt Ðức Chúa Trời. Xin chúng ta tận dụng mọi công việc bình thường trong đời sống để học tập sự thánh khiết, sự chuyên cần, sự nhân từ, và chính trực. Một Hội Thánh được kỳ vọng nhiều hơn là một gia đình bình thường; vì vậy việc thờ phượng trong gia đình phải chân thành và tận tâm hơn, tình yêu thương bên trong phải nồng nàn và chặt chẽ hơn, cách thể hiện bên ngoài phải thánh khiết và giống Chúa hơn.

Chúng ta không cần phải sợ rằng vì chúng ta rất ít người nên sẽ bị loại khỏi danh sách các Hội Thánh, bởi vì  Ðức Thánh Linh đã ghi tên của Hội Thánh gia đình vào cuốn sách được linh cảm để được ghi nhớ. Nguyện với tư cách một Hội Thánh, chúng ta sẽ càng tiến gần hơn đến Đấng Lãnh Đạo Vĩ Đại của Hội Thánh phổ thông, và nài xin Ngài ban cho chúng ta nhiều ân huệ để chiếu sáng trước mặt loài người vinh quang của danh Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top