Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Học Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Học Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Jesus_SermonontheMount_s

Thì… các ngươi sẽ làm chứng về ta (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8)

Muốn học cần làm thế nào để thực hiện trách nhiệm đã được giao cho chúng ta là làm chứng cho Ðấng Christ, chúng ta hãy lấy chính Ngài làm khuông mẫu.

Đức Chúa Jesus luôn luôn làm chứng: tại miệng giếng trong xứ Sa-ma-ri, tại Ðền Thờ Giê-ru-sa-lem, bên bờ hồ Ghê-nê-xa-rét, trên sườn núi. Ngài làm chứng cả ngày lẫn đêm: Những lời cầu nguyện đầy quyền năng của Ngài cũng làm chứng mạnh mẽ về Ðức Chúa Trời ngang hàng với những công tác phục vụ hằng ngày của Ngài. Gặp hoàn cảnh nào Ngài cũng làm chứng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không thể khiến Ngài im lặng; cả khi đứng trước mặt Phi-lát, Ngài cũng làm chứng bằng một lời tự nhận tuyệt vời. Chúa đã làm chứng thật rõ ràng, minh bạch rằng Ngài không hề lầm lỗi.

Thưa bạn là người tin Chúa! Hãy biến đời sống bạn thành một lời làm chứng rõ ràng. Hãy trở thành một dòng suối, qua đó bạn có thể thấy rõ từng viên sỏi dưới đáy, chứ không phải như một ngọn rạch nhỏ có nước đục, mà bạn chỉ thấy phần trên mặt mà thôi;  nhưng hãy rõ ràng, trong suốt để cả Ðức Chúa Trời lẫn loài người đều nhìn thấy tình yêu thương trong lòng bạn. Bạn không cần nói: “Tôi rất thành thật”; hãy sống thành thật. Ðừng khoe khoang rằng bạn liêm chánh, hãy sống thật ngay thẳng. Hãy sống sao cho người ta không thể nào né tránh được lời làm chứng của bạn.

Ðừng bao giờ vì cớ mình sợ người đời – là kẻ yếu đuối – mà thôi làm chứng. Môi miệng bạn đã được than lửa đỏ gắp từ bàn thờ nung nóng, hãy để nó tự do nói ra như điều môi miệng đã được thiên đàng chạm đến phải nói. “Buổi sáng hãy gieo giống ngươi ra, tối đến đừng ngưng tay ngươi lại.” “Ðừng nhìn mây hỏi gió,” “dầu gặp thời hay không gặp thời,” hãy làm chứng cho Cứu Chúa; và nếu vì danh Ðấng Christ và vì Tin Lành, bạn phải chịu khổ bất cứ dưới hình thức nào, xin chớ chùng bước; nhưng hãy hãnh diện về vinh dự Chúa đã dành cho bạn vì bạn đã được Ngài kể là xứng đáng cùng chịu khổ với Ngài. Cũng hãy vui mừng, bởi vì những đau khổ, mất mát, bắt bớ mà bạn phải gánh chịu sẽ tạo cho bạn một cái nền vững chắc để từ đó bạn sẽ càng làm chứng cho Đức Chúa Jesus Christ hăng hái và có năng quyền hơn.

Hãy học hỏi nơi Ðấng Mẫu Mực Vĩ Đại của bạn để được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài. Hãy nhớ rằng bạn cần được dạy dỗ, nâng đỡ, tri ân và khiêm nhường nhiều hơn nếu bạn muốn làm rạng danh Chúa bằng lời làm chứng của mình.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top