Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bài Học Về Sự Cầu Nguyện

Bài Học Về Sự Cầu Nguyện

Prayer
Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:39)

Có nhiều điều để học trong bài cầu nguyện của Cứu Chúa chúng ta khi Ngài đối diện thử thách.

Ðó là một lời cầu nguyện cô đơn. Ngài đã tách khỏi ngay cả với ba môn đệ được Ngài yêu mến nhất. Các tín hữu thân mến! Hãy dành nhiều thì giờ để cầu nguyện một mình, đặc biệt trong lúc bạn gặp thử thách. Cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện chung, hoặc cầu nguyện tại nhà thờ, chưa đủ; những giờ cầu nguyện đó rất quí, nhưng mùi trầm hương tốt nhất phải là mùi hương được xuất phát từ chính những lúc bạn tương giao riêng với Chúa, mà không có lỗ tai nào khác có thể nghe, ngoài Ðức Chúa Trời.

Ðó là một lời cầu nguyện khiêm cung. Lu-ca chép Ngài quỳ xuống, nhưng một tác giả Phúc Âm khác viết “Ngài … sấp mặt xuống đất.” Nếu Chúa đã cầu nguyện như vậy, thì vị thế của bạn – một đầy tớ thấp hèn của Chúa – phải như thế nào? Loại bụi hoặc tro nào cần phải phủ trên đầu của bạn? Sự khiêm cung tạo cho chúng ta một điểm tựa rất tốt khi cầu nguyện. Sẽ không có hy vọng được Ðức Chúa Trời đoái thương nếu chúng ta chưa tự hạ mình xuống, để rồi Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao trong kỳ thuận tiện.

Ðó một là lời cầu nguyện của một người con. “Thưa Cha!” Bạn sẽ tìm thấy sự che chở trong ngày thử thách khi nài xin được Đức Chúa Trời thừa nhận bạn làm con. Trong tư cách một thần dân, do sự phản bội của bạn, bạn đã đánh mất quyền được che chở; nhưng không có gì có thể hủy bỏ quyền của một người con được cha mình bảo vệ. Xin đừng sợ để thốt lên rằng: “Lạy Cha! Xin nghe tiếng khẩn nài của con.”

Cần ghi nhận rằng đó là một lời cầu nguyện kiên trì. Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện ba lần. Xin bạn đừng ngưng cầu nguyện nếu chưa được đáp lời. Hãy noi gương người phụ nữ góa bụa cứ kiên trì quay lại nếu lời thỉnh nguyện ban đầu chưa đạt được. Hãy tiếp tục cầu nguyện và nhớ tri ân.

Cuối cùng, đó là một lời cầu nguyện thuận phục. “Nhưng không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha.” (Lu-ca 22:42). Hãy nhượng bộ, và rồi Ðức Chúa Trời sẽ nhượng bộ. Hãy cầu xin theo ý của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ quyết định điều tốt nhất. Hãy thỏa lòng ký thác lời cầu nguyện của bạn vào trong tay của Ngài, là Ðấng biết lúc nào ban cho, ban cho như thế nào, ban cho điều gì, và nên giữ lại những gì.

Vì vậy, hãy nài xin tha thiết, nhưng với thái độ khiêm cung và thuận phục, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2011)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top