Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Học Ban Cho

Học Ban Cho

rivernsea_06s

“Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa.” (Truyền đạo 1:7)

Mọi vật ở dưới mặt trăng đều chuyển động, không có vật gì đứng yên. Trái đất cứng rắn là một quả cầu đang bay, và chính vầng thái dương vĩ đại cũng đang ngoan ngoãn theo đúng hành trình quanh một vì sáng lớn hơn nào đó. Thủy triều khiến biển chuyển động, gió làm cho đại dương nổi sóng, gành đá bị nước vỗ mòn: sự thay đổi và sự chết cai trị khắp nơi.

Biển không phải là cái kho của người hà tiện chỉ biết thâu chứa của cải là nước; vì nếu bởi một sức mạnh đẩy nước tuôn chảy vào đó, thì do một năng lực khác, nước lại bị cất lên khỏi đó.  Loài người được sanh ra rồi chết; mọi thứ đều vội vàng, lo âu, và phiền toái.

Này người bạn của Đức Chúa Jesus bất biến! Thật là một niềm vui khi suy nghĩ đến gia sản bất biến của bạn: vùng biển phước hạnh của bạn sẽ luôn tràn đầy vì chính Ðức Chúa Trời sẽ tuôn đổ vào đó những dòng sông phước hạnh đời đời. Chúng ta đang tìm một thành phố sẽ trường tồn mãi mãi bên kia các tầng trời, và chúng ta sẽ không thất vọng.

Câu Kinh Thánh trước mặt có thể dạy chúng ta về ân nghĩa. Ðại dương thâu nhận rất nhiều nhưng cũng ban ra rời rộng. Những gì các dòng sông mang đến thì biển đem trả lại cho mặt đất dưới hình thức những đám mây và những trận mưa.  Người nào thâu góp tất cả mà lại không phân phát gì cả là trái ngược với vũ trụ. Ban tặng cho kẻ khác chỉ là gieo giống cho chính mình. Người quản lý giỏi lúc nào cũng biết dùng của cải mình có để phục vụ Chúa, và sẽ càng được giao cho càng nhiều hơn.

Này người bạn của Đức Chúa Jesus! Bạn có thể trả lại cho Ngài tương xứng với những nguồn lợi mà Ngài đã ban cho bạn chăng? Bạn đã được ban cho rất nhiều, bạn đã kết quả được những gì? Bạn đã làm hết khả năng chưa? Bạn không thể làm hơn nữa sao?

Ích kỷ là tội. Nếu đại dương không chịu buông ra kho nước là tài sản mà nó thâu trử, nhân loại chúng ta sẽ bị tận diệt. Nguyện Ðức Chúa Trời không cho phép chúng ta theo đuổi chủ trương keo kiệt và tai hại là chỉ biết sống cho mình mà thôi. Chính Đức Chúa Jesus cũng không giữ phước hạnh cho chính Ngài. Tất cả sự đầy trọn đều ở trong Ngài, nhưng Ngài đã ban cho và chúng ta đã nhận tất cả sự đầy trọn đó.

Lạy Đức Chúa Jesus! Xin giúp chúng con xin học nơi tinh thần của Ngài để từ nay trở đi chúng con sẽ không chỉ sống cho riêng mình.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top