Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hiệp Thông Với Chúa

Hiệp Thông Với Chúa

Ðược hiệp thông với Ngài (I Giăng 1:6)

Khi chúng ta được kết hiệp với Ðấng Christ bởi đức tin, chúng ta được mang vào trong mối tương giao toàn vẹn với Ngài, được trở nên một với Ngài; và do đó những điều mà Ngài thích và những điều chúng ta thích trở nên giống nhau và hổ tương cho nhau.

Chúng ta đã được hiệp thông với Ngài trong tình yêu của Ngài. Chúng ta yêu mến những gì Ngài yêu mến. Ngài yêu các thánh đồ, chúng ta cũng vậy. Ngài yêu tội nhân, chúng ta cũng vậy. Ngài yêu mến nhân loại đang bị hư mất, mong ước thấy những sa mạc của trần gian được biến thành vườn của Ðức Chúa Trời – chúng ta cũng vậy.

Chúng ta được hiệp thông với Ngài trong những ước muốn của Ngài. Ngài muốn vinh danh Ðức Chúa Trời, chúng ta cũng làm việc vì mục đích ấy. Ngài muốn cho toàn thể thánh đồ được ở chung với Ngài, chúng ta cũng muốn cùng ở nơi đó với Ngài. Ngài muốn diệt trừ tội lỗi, vì vậy chúng ta cũng chiến đấu dưới ngọn cờ của Ngài. Ngài muốn cho danh Cha của Ngài được mọi loài thọ tạo của Ngài tôn thờ và yêu mến – và hằng ngày chúng ta cầu nguyện rằng: “Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời.”

Chúng ta cũng hiệp thông với Ngài trong những đau khổ của Ngài. Chúng ta không bị đóng đinh vào thập tự giá hay bị chết cách tàn bạo như Chúa, nhưng lúc Ngài bị sỉ nhục, chúng ta cũng bị sỉ nhục, và thật là ngọt ngào khi bị buộc tội vì danh Ngài, bị khinh khi vì theo Ngài, bị thế gian chống đối vì danh Ngài. Môn đệ không thể nào hơn thầy.

Tùy theo địa vị của mình, chúng ta hiệp thông với Ngài trong những công tác lao nhọc của Ngài, phục vụ tha nhân bằng lời của sự chân thật, và bằng hành động của tình yêu thương.  Giống như Ngài, thức ăn và thức uống của chúng ta là làm theo ý Ðấng đã sai chúng ta – và hoàn tất công tác mà Ðấng đó đã giao phó.

Chúng ta cũng hiệp thông với Ngài trong những niềm vui của Ngài. Chúng ta vui mừng trong những niềm vui của Ngài và hân hoan khi Ngài được tôn vinh.  Thưa bạn là người tin Chúa! Có bao giờ bạn đã nếm trải niềm vui ấy chưa? Ở bên nầy của thiên đàng, chúng ta không có sự vui thỏa nào thánh khiết hơn, rộn ràng hơn là được đầy dẫy niềm vui của Ðấng Christ ở trong lòng để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Vinh quang Ngài đang chờ chúng ta hoàn tất sự hiệp thông của chúng ta, bởi vì Hội Thánh của Ngài sẽ cùng ngự trên ngôi với Ngài như là tân nương và là nữ hoàng yêu dấu của Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top