Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hãy Trao Gánh Nặng Cho Chúa

Hãy Trao Gánh Nặng Cho Chúa

worry_01

Hãy trao gánh nặng ngươi cho Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi (Thi-thiên 55:22)

Sự lo âu, dầu nhằm vào những việc hợp lý, nhưng nếu lo âu quá mức, chứa đựng bản chất của tội lỗi.

Cứu Chúa của chúng ta đã nhiều lần dạy và nhấn mạnh phải tránh lo lắng. Lời giáo huấn đó cũng được các sứ đồ lặp lại; và đó là điều chúng ta không thể bỏ qua mà khỏi phạm tội. Bởi vì bản chất của thái độ lo âu dẫn đến ý tưởng cho rằng chúng ta khôn ngoan hơn Ðức Chúa Trời, đặt mình vào chỗ của Ngài để thay Ngài làm điều Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Chúng ta cố gắng nghĩ đến điều mà chúng ta tưởng Chúa quên làm; chúng ta khổ công chất trên chính mình gánh nặng làm chúng ta mòn mỏi; dường như Ngài không thể, hay không sẵn lòng, gánh thay cho chúng ta.

Thái độ không vâng theo lời giáo huấn rõ ràng của Chúa, lòng vô tín đối với Lời Ngài, sự kiêu căng dám xâm phạm chỗ của Ngài, đều là tội. Nhưng việc trầm trọng hơn nữa đó là sự lo âu thái quá thường dẫn chúng ta đến những hành vi phạm tội. Người không thể bình tĩnh phó thác mọi việc của mình vào tay Ðức Chúa Trời, nhưng muốn tự gánh lấy mọi lo âu của riêng mình, rất có thể bị cám dỗ muốn dùng những phương tiện sai lầm để tự giúp mình. Tội ấy sẽ đưa đến việc quên mất Ðức Chúa Trời là Ðấng soi dẫn chúng ta; và quay lại nương nhờ nơi sự khôn ngoan của loài người.  Ðó là thái độ tìm đến hồ chứa nước thay vì đến với nguồn nước – là tội mà Ðức Chúa Trời đã trách dân Do Thái ngày xưa.

Sự lo lắng khiến chúng ta nghi ngờ lòng nhơn từ của Ðức Chúa Trời; do đó, tình yêu của chúng ta với Chúa sẽ nguội lần; chúng ta cảm thấy nghi ngờ, do đó, làm buồn Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; vì vậy những lời cầu nguyện của chúng ta bị ngăn trở, nếp sống tiêu biểu của chúng ta bị xáo trộn, trở thành một đời sống tự kiêu, tự nhờ cậy vào chính mình.

Thật vậy, thái độ thiếu tin cậy Ðức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta lạc xa Ngài, nhưng nếu nhờ đức tin đơn sơ vào lời hứa của Ngài, chúng ta trao gánh nặng của chúng ta cho Ngài và không cần phải lo âu bởi vì Ngài đảm trách mọi lo lắng của chúng ta; điều đó sẽ giữ chúng ta gần với Ngài, và chúng ta được ban năng lực để chống trả lại cám dỗ.

“Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người ấy trong sự bình an trọn vẹn, vì người ấy tin cậy nơi Ngài.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top