Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hãy Phân Rẽ

Hãy Phân Rẽ

Hãy Phân Rẽ

Hãy phân rẽ ra (II Cô-rinh-tô 6:17)

Người tin Chúa không thuộc về đời nầy dầu sống trong thế giới này.

Người ấy được phân biệt với người đời qua đối tượng vĩ đại của cuộc đời mình. Ðối với người ấy thì sống phải là Christ: Dù ăn, uống, hay làm bất cứ việc gì, người ấy phải hoàn toàn hành động vì sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Bạn có thể để dành của cải, nhưng hãy cất giấu của cải trên thiên đàng là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách vào lấy. Bạn có thể tranh đấu để làm giàu, nhưng tham vọng của bạn phải là giàu có trong đức tin và những việc tốt lành. Bạn có thể vui đùa, nhưng khi vui, bạn nên hát thi thiên và lòng bạn nên tạo ra những giai điệu dâng lên cho Chúa.

Về tâm linh, cũng như trong mục tiêu, bạn phải khác với người đời. Hãy khiêm cung chờ đợi trước mặt Ðức Chúa Trời, luôn luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài, yêu thích sự tương giao với Ngài và tìm cách hiểu rõ ý chỉ Ngài, bạn sẽ chứng tỏ được rằng mình là dòng dõi thuộc về trời.

Bạn cũng phải phân rẽ với người đời trong hành động. Nếu gặp điều phải, thì bạn phải làm dầu có bị thua lỗ mất mát; nếu là việc trái, dù có lợi bạn phải vì danh Chúa mà đừng can dự vào. Bạn không nên dính dáng tới những việc vô ích của sự tối tăm, trái lại phải khiển trách chúng. Hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi cao cả và phẩm giá bạn.

Những người tin Chúa! Hãy nhớ rằng bạn là con của Vua các vua. Do đó, hãy giữ mình khỏi nhiễm ô uế của thế gian. Ðừng làm nhơ nhớp những ngón tay chẳng bao lâu nữa sẽ khảy vào những sợi dây đàn trên trời. Đừng để đôi mắt chẳng bao lâu sẽ cho bạn thấy Đức Vua trong vẻ đẹp của Ngài trở thành cửa sổ của tham dục. Đừng để đôi chân chẳng bao lâu nữa sẽ bước đi trên đường phố bằng vàng ròng bị ô uế vì những vũng bùn lấm. Đừng để lòng bạn tràn đầy kiêu ngạo và cay đắng vì chẳng bao lâu nữa nó sẽ đầy dẫy thiên đàng và tràn trề niềm vui khôn tả.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top