Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hãy Đem Con Đến Cho Ta

Hãy Đem Con Đến Cho Ta

Hãy đem con đến cho ta (Mác 9:19)

Người cha tuyệt vọng và chán nản đã xây khỏi các môn đệ để quay sang vị Thầy của họ. Con trai ông đang ở trong tình trạng vô cùng nguy ngập. Mọi phương pháp chữa trị đều không đi đến đâu cả, nhưng đứa con khốn khổ đã được giải cứu khỏi quỉ dữ ngay khi người cha bởi đức tin đã vâng theo lời Đức Chúa Jesus: “Hãy đem con đến cho Ta!”

Con cái là tặng phẩm quý giá từ Ðức Chúa Trời ban xuống, nhưng đồng thời, nhiều âu lo cũng cùng đến với chúng. Chúng có thể là niềm vui lớn lao và đồng thời cũng có thể là nỗi cay đắng to lớn cho những bậc làm cha mẹ: Chúng có thể đầy dẫy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời hoặc là bị tà linh ám ảnh. Trong mọi trường hợp, Lời Ðức Chúa Trời cho chúng ta một phương thức để chữa trị mọi tật bịnh cho chúng: “Hãy đem con đến cho Ta!”

Ôi! Ước gì có nhiều lời cầu nguyện khẩn thiết cho những đứa con này trong lúc chúng còn bé bỏng. Tội lỗi đã hiện diện từ lúc đó cho nên lời cầu nguyện của chúng ta phải bắt đầu tấn công tội lỗi từ khi đó. Lời cầu nguyện cho con cái chúng ta phải đi trước những tiếng kêu cảnh báo việc chúng sắp thật sự bước vào thế gian tội lỗi. Trong giai đoạn ấu thơ của chúng, chúng ta sẽ thấy các dấu hiệu đáng buồn của tà linh câm và điếc: chúng chẳng bao giờ chịu cầu nguyện đúng đắn hay nghe tiếng phán của Ðức Chúa Trời cho tâm hồn mình – nhưng Đức Chúa Jesus đã truyền lịnh: “Hãy đem con đến cho Ta.”

Rồi khi chúng lớn lên, rất có thể chúng lao đầu vào tội, sôi mồm bọt miệng chống lại Ðức Chúa Trời; rồi lúc lòng chúng ta tan vỡ, hãy nhớ lại lời của Vị Y Sĩ Tài Ba: “Hãy đem con đến cho Ta!” Chúng ta đừng bao giờ thôi cầu nguyện nếu chúng chưa ngưng thở. Ðang khi Đức Chúa Jesus còn sống thì không có trường hợp nào là vô vọng cả.

Lắm lúc Chúa bằng lòng để cho kẻ thuộc về Ngài bị đẩy vào góc để họ sẽ biết bằng kinh nghiệm rằng Ngài vốn cần thiết cho họ đến mức độ nào. Khi những đứa con vô đạo cho chúng ta thấy sự bất lực của chính chúng ta đối với tấm lòng hư hoại của chúng; đã khiến chúng ta phải chạy đến với Ðấng Quyền Năng để tìm cầu năng lực thì đó là một phước hạnh lớn cho chúng ta.

Dù nhu cầu sáng nay của chúng ta là gì đi nữa, hãy để nó như dòng nước mạnh mẽ cuốn chúng ta vào đại dương của tình yêu thiên thượng. Chẳng bao lâu, Đức Chúa Jesus sẽ cất đi nỗi đau buồn của chúng ta. Ngài thích được an ủi chúng ta. Hãy mau đến với Chúa đang lúc Ngài chờ đợi để gặp mặt chúng ta.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top