Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hãy Ca Ngợi Chúa

Hãy Ca Ngợi Chúa

Hãy Ca Ngợi Chúa

Hãy để họ cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình thương của Ngài, và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người.  (Thi-thiên 107:8)

Nếu chúng ta than van ít hơn, ca ngợi Ðức Chúa Trời nhiều hơn, chúng ta sẽ được phước hơn, và Ðức Chúa Trời sẽ được rạng danh hơn.

Mỗi ngày chúng ta hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời về những ơn thương xót thông thường của Ngài.  Thông thường – như chúng ta vẫn gọi chúng – tuy nhiên, chúng vốn vô giá, vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ chết ngay lập tức! Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời về đôi mắt khiến chúng ta có thể nhìn mặt trời, về sức khỏe và năng lực khiến chúng ta có thể đi đây đi đó, về cơm bánh chúng ta ăn, về y phục chúng ta mặc. Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời vì chúng ta không bị xếp chung với những người vô vọng, hay đang bị giam cầm chung với những tội nhân. Hãy tạ ơn Ðức Chúa Trời về quyền tự do, về bạn hữu, về gia đình bà con, và những niềm an vui. Thật vậy, hãy cảm tạ Ngài về mọi điều chúng ta đã nhận được từ bàn tay phong phú của Ngài, bởi vì chúng ta chỉ đáng nhận thật ít nhưng đã được ban cho thật dồi dào.

Nhưng thưa bạn thân mến! Nốt nhạc du dương và vang tiếng hơn hết trong các bài ca tán tụng của chúng ta là lời ca ngợi về tình thương cứu chuộc của Ngài. Những hành động của Ðức Chúa Trời để cứu những người được Ngài chọn, muôn đời phải là đề tài được yêu thích của những bài ca tôn ngợi. Nếu chúng ta biết sự cứu chuộc có ý nghĩa gì, xin đừng cầm giữ lại những lời cảm tạ của mình. Chúng ta đã được cứu chuộc khỏi quyền lực băng hoại, được kéo lên khỏi vực sâu tội lỗi, mà chúng ta đã trầm mình trong đó một cách tự nhiên. Chúng ta đã được đưa đến thập tự của Ðấng Christ, những gông cùm tội lỗi của chúng ta đã bị đập vỡ; chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng trở thành con của Ðức Chúa Trời hằng sống, và đang chuẩn bị để được trình diện trước ngôi Ðức Chúa Trời, không tì vết, không nhăn, hay bất kỳ điều gì giống như vậy. Thậm chí ngay bây giờ, nhờ đức tin, chúng ta hãy vẫy những nhánh chà là và quấn mình trong những tấm vải xinh đẹp là trang sức vĩnh cửu của chúng ta, lẽ nào chúng ta lại ngừng tán tụng Chúa, là Cứu Chúa của chúng ta sao?

Hỡi đứa con của Ðức Chúa Trời, bạn có thể nín lặng được sao? Hỡi những người được thừa kế vinh quang! Hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy và dẫn những người đã bị bắt ra đi, và hãy hòa lòng với Ða-vít để reo lên rằng: “Hỡi linh hồn ta! Hãy ca ngợi Ðức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta! Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.” Nguyện tháng mới nầy được bắt đầu bằng những bài ca mới.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top