Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Vinh Quang Của Chúa

Vinh Quang Của Chúa

“Cả đám đông thấy Ngài liền lấy làm lạ, tất cả đều chạy đến chào đón Ngài”
(Mác 9:15)

Giữa Môi-se và Đức Chúa Jesus có những sự khác biệt lớn! Lúc nhà tiên tri của núi Hô-rếp sau khi đã ở trên núi bốn mươi ngày, ông đã trải qua một một tình trạng giống như được hóa hình, đến nỗi diện mạo của ông rực sáng, và Môi-se phải mang mạng để che lại, bởi vì dân chúng không chịu nổi ánh hào quang của ông. Ðối với Cứu Chúa của chúng ta thì không phải như vậy. Ngài đã hóa hình trong ánh hào quang rạng rỡ hơn của Môi-se, nhưng Kinh Thánh không chép là dân chúng đã bị vinh quang rạng rỡ của Ngài làm lóa mắt; nhưng họ đã kinh ngạc và chạy đến để chào Ngài.

Hào quang của luật pháp xua đuổi người ta, nhưng vinh quang rạng ngời của Đức Chúa Jesus thu hút họ. Mặc dầu Đức Chúa Jesus vốn thánh khiết và công chính, nhưng hòa lẫn với sự thuần khiết của Ngài còn có rất nhiều chân lý và ân điển, cho nên tội nhân kinh ngạc vì sự nhơn từ của Ngài, đã đổ xô chạy đến bởi vì bị tình yêu của Ngài thu hút; họ chào đón Ngài, đi theo làm môn đệ của Ngài, tôn Ngài làm Chúa, và làm Chủ của họ.

Độc giả thân mến! Có lẽ ngay giờ nầy, bạn đang bị lòa mắt vì ánh sáng chói chang của luật pháp Ðức Chúa Trời. Bạn cảm thấy nó đòi hỏi rất nhiều điều trong lương tâm của bạn, nhưng bạn không thể nào giữ được luật pháp trong đời sống mình. Không phải vì bạn thấy rằng luật pháp sai lầm; ngược lại nó khiến bạn tôn trọng, nhưng không vì thế mà nó lôi kéo bạn đến gần với Ðức Chúa Trời; ngược lại, lòng bạn trở thành cứng cỏi và có xu hướng ngã vào sự u sầu và tuyệt vọng.

Hỡi tấm lòng đau khổ kia! Xin bạn hãy xây mắt mình khỏi Môi-se với tất cả hào quang mang tính xua đuổi đó đi; và hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus đang ngời sáng trong ánh vinh quang dịu dàng của Ngài. Hãy nhìn những vết thương rỉ máu và chiếc mão gai trên đầu Ngài! Ngài là Con Ðức Chúa Trời, và chính vì vậy Ngài cao trọng hơn Môi-se; nhưng Ngài còn là Chúa của tình yêu, do đó Ngài dịu dàng hơn người công bố luật pháp. Ngài đã gánh chịu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời, và sự hy sinh Ngài đã tỏ bày sự công chính của Ðức Chúa Trời còn rõ hơn ngọn núi Si-na-i rực cháy. Hiện nay sự công chính ấy đã được thể hiện minh bạch; và đã trở thành sự bảo vệ cho những người tin Đức Chúa Jesus.

Hỡi bạn là tội nhân! Hãy nhìn xem Ðấng Cứu Thế đang đổ huyết, bạn sẽ cảm nhận sự thu hút của tình yêu Ngài. Hãy chạy mau đến với vòng tay của Ngài, thì bạn sẽ được cứu.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top