Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Spurgeon: Good Cheer for the New Year

Charles Spurgeon: Good Cheer for the New Year

Sứ điệp: Vui Mừng Trong Năm Mới
Message: Good Cheer for the New Year
Diễn giả: Mục sư Charles Spurgeon

Phục Truyền 11:12

Đó là một xứ sở mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc; mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top