Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: God Has A Plan For You

Charles Stanley: God Has A Plan For You

Tựa đề: Chúa Có Chương Trình Cho Bạn
Message: God Has A Plan For You
Diễn giả: Mục sư Charles Stanley

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Hands holding Bible on a wooden desk background.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top