Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Giao Ước Trong Đức Chúa Jesus

Giao Ước Trong Đức Chúa Jesus

Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân. (Ê-sai 49:8)

Đức Chúa Jesus Christ chính là bản chất của giao ước, là tổng thể của giao ước, và là một món quà của giao ước.  Ngài là tài sản của mỗi người tin nhận Ngài.

Thưa bạn là người tin Chúa!  Bạn có ước tính là khi được Ðấng Christ, bạn có được những gì hay không? “Ngài là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Xin suy gẫm mấy chữ “Ðấng gồm tóm mọi sự”  – tức là Ðức Chúa Trời – hãy nghĩ đến tính vô hạn của Ngài. Sau đó, hãy suy gẫm về con người toàn hảo – là Đức Chúa Jesus Christ – với tất cả vẻ đẹp của Ngài. Tất cả những gì thuộc về Ðấng Christ – vốn là Ðức Chúa Trời và là con người – đã có và có thể có, đều là của bạn. Tất cả những gì Ngài có, Ngài đều tự ý và sẵn lòng ban hết cho bạn để bạn sở hữu đời đời.

Vì là Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jesus vốn vô sở bất tri, vô sở bất năng, và vô sở bất tại. Bạn không được an ủi khi biết rằng tất cả những thuộc tính quang vinh vĩ đại ấy đều hoàn toàn là của bạn hay sao? Ngài có quyền năng chăng? Quyền năng ấy là của bạn, để nâng đỡ và tăng sức mạnh cho bạn, để chiến thắng kẻ thù, và để bảo vệ bạn cho đến cuối cùng. Ngài có tình yêu chăng? Nếu thế thì không có một giọt nào trong tình yêu từ tấm lòng của Ngài lại không phải là của riêng bạn.  Bạn có thể ngụp lặn trong đại dương mênh mông là tình yêu của Ngài, và có thể nói rằng: Ðó là của tôi. Ngài có đức công chính chăng? Thuộc tính nầy có vẻ trang nghiêm; dầu vậy, điều đó cũng là của bạn, bởi vì chính qua đức công chính ấy, Ngài sẽ nhìn thấy tất cả những gì đã hứa trong giao ước ân điển với bạn, chắc chắn sẽ được bảo đảm cho bạn.

Và rồi tất cả những gì Ngài có, trong tư cách một con người toàn hảo, cũng là của bạn. Bởi vì Ngài là một con người toàn hảo cho nên Ðức Chúa Trời rất đẹp lòng về Ngài. Ngài đã được chấp nhận bởi Ðấng Chí Cao.  Thưa bạn tín hữu! Ðức Chúa Trời đã đẹp lòng và vui nhận Ðấng Christ thì Ngài cũng vui lòng tiếp nhận và hài lòng về chính bạn.  Bạn có biết rằng tình thương yêu của Ðức Chúa Cha đã đặt vào Ðấng Christ, một con người toàn hảo, thì ngay bây giờ đây, Ngài cũng đặt nó trên bạn? Tất cả những gì Ðấng Christ đã làm, là Ngài đã làm vì bạn. Sự công nghĩa hoàn toàn mà Đức Chúa Jesus đã thực hiện qua cuộc sống không tì vết, Ngài đã giữ trọn luật pháp, khiến luật pháp được tôn trọng, bây giờ đã là của bạn; Ngài đã tặng sự công nghĩa ấy cho bạn.

Ðấng Christ vốn ở trong giao ước là như vậy.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top