Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Trở Về Từ Em-ma-út

Trở Về Từ Em-ma-út

emmaus_road_1

“Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem… thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào” (Lu-ca 24:33, 35)

Lúc hai môn đệ đến Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi, đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết là Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ.

Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã sắp tối; nhưng bây giờ dầu đã khuya rồi, tình yêu Chúa trở thành ngọn đèn và cả đôi cánh cho họ nữa. Họ quên cả đêm khuya, sự mệt mỏi của họ cũng tiêu biến, cho nên họ quay lại đoạn đường dài đăng đẵng mười hai cây số để báo tin vui về Chúa đã sống lại và Ngài đã hiện ra với họ trên đường đi.

Họ đến gặp các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem; tuy nhiên trước khi thuật lại câu chuyện riêng của họ,  họ đã được tiếp đón bằng những tin tức đầy niềm vui. Tất cả những người tin Chúa đầu tiên đó đều nóng cháy như bị lửa đốt trong việc kể lại câu chuyện phục sinh của Ðấng Christ, và loan truyền những điều họ biết về Chúa. Họ đã góp chung những kinh nghiệm riêng của họ với Chúa thành một tài sản chung.

Xin chúng ta hãy lấy tấm gương của họ khiến lòng chúng ta được cảm xúc sâu xa tối nay. Chúng ta cũng phải làm chứng về Chúa Giê-xu. Lời thuật lại của Giăng về ngôi mộ trống cần được Phi-e-rơ bổ túc; và Ma-ri có thể kể nhiều chi tiết hơn. Tất cả kết hợp lại sẽ cho chúng ta một lời chứng đầy đủ, không một chi tiết nào kín giấu.

Mỗi người trong chúng ta đều được ban cho một số các ân tứ đặc biệt, cũng như được Chúa khải tỏ một cách khác nhau – nhưng mục tiêu mà Ðức Chúa Trời muốn trong cái nhìn của Ngài, đó là sự toàn vẹn của thân thể Ðấng Christ. Do đó, chúng ta phải đem những tài sản thuộc linh của mình đến đặt dưới chân các sứ đồ, để phân phát cho tất cả mọi người những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

Xin đừng giữ lại một chút gì về chân lý quý báu nhưng hãy nói ra tất cả những gì bạn biết và làm chứng về những gì bạn đã thấy. Xin đừng để cho sự mệt mỏi, bóng tối, hay là lòng vô tín của bè bạn mình làm gánh nặng cho mình.

Hãy đứng lên, đi nhanh đến vị trí thuộc trách nhiệm của mình; và tại đó, hãy thuật lại những việc lớn lao mà Ðức Chúa Trời đã tỏ cho tâm hồn của bạn.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top