Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Đấng Em-ma-nu-ên

Đấng Em-ma-nu-ên

MaryBabyJesus_01s

Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên
(Ê-sai 7:14)

Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến Bết-lê-hem nhập với những người chăn chiên kinh ngạc và các nhà thông thái thành kính. Hãy chiêm ngưỡng Ðấng đã giáng sanh để làm vua dân Do Thái; vì bởi đức tin, chúng ta có thể nhận Ngài cho chính mình và có thể cùng hát rằng: “Một con trẻ được sanh cho chúng ta, một con trai đã được ban cho chúng ta.”

Đức Chúa Giê-xu là Ðức Giê-hô-va nhập thể, là Chúa và là Ðức Chúa Trời của chúng ta; nhưng Ngài cũng là anh em, là bạn thân của chúng ta. Hãy thờ phượng và chiêm bái Ngài.

Trước hết, chúng ta hãy xem lại việc Ngài được thai dựng cách diệu kỳ. Ðó là một việc chưa từng nghe nói trước đó và về sau cũng không có chuyện giống như vậy: một trinh nữ thọ thai và sanh một Con Trai. Lời hứa đầu tiên của Ðức Chúa Trời cho loài người là từ “dòng dõi người nữ” chớ không phải là hậu tự người nam. Từ khi người phụ nữ đầu tiên vì liều lĩnh đã mở đường cho tội lỗi xâm nhập, làm đánh mất lạc viên, thì cũng chính phụ nữ là người góp phần đem lạc viên trở lại.

Cứu Chúa chúng ta, dầu là một người thật sự, vốn là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Hãy cung kính quỳ xuống trước Con Trai Thánh, là Ðấng Vô Tội, sẽ phục hồi hào quang cổ xưa của nhân loại. Hãy cầu nguyện để Ngài được thành hình trong chúng ta niềm hy vọng về vinh quang.

Ðừng quên chú ý đến địa vị khiêm nhượng của cha mẹ Ngài. Mẹ Ngài chỉ được mô tả cách đơn giản là một thiếu nữ đồng trinh chớ không phải là một bà hoàng, một nữ tiên tri, hay bà chủ một điền trang lớn lao. Thật ra thì có dòng máu đế vương chảy trong huyết quản của nàng. Mẹ Ngài cũng không phải là người có tâm trí nhu nhược hay dốt nát, vì bà đã có thể hát lên một bài ca tán tụng thật du dương; nhưng địa vị của bà thật khiêm nhượng, người đàn ông mà bà đã hứa hôn rất nghèo; và chỗ ở dọn cho vị Vua mới sanh thật đáng thương!

Em-ma-nu-ên, Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong bản chất, trong những buồn đau, trong sinh hoạt, trong hình phạt, trong tang chế, và giờ đây Ngài cũng ở với chúng ta; hay đúng hơn là chúng ta ở với Ngài, trong sự phục sinh, thăng thiên, đắc thắng và tái lâm rực rỡ vinh quang của Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2013

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top