Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đừng Quên

Đừng Quên

Đừng Quên

Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan (Ô-sê 13:5)

Lạy Chúa! Thật vậy, Ngài đã biết con trong tình trạng sa ngã của con; dầu vậy, Ngài vẫn chọn con cho riêng Ngài. Lúc con thật ghê tởm và tự ghét cay ghét đắng chính mình, Ngài đã nhận con làm con của Ngài, cho con được toại nguyện những nhu cầu con khao khát. Thật đáng chúc tụng danh Ngài đời đời về ơn thương xót vô biên, phong phú, dư dật.

Rồi từ đó đến nay, kinh nghiệm nội tâm của con thường như hoang  mạc nhưng Ngài vẫn cho con thuộc về Ngài, vẫn xem con là đứa con yêu dấu của Ngài, và đã dốc đổ những dòng suối tình yêu và ân điển cho con khiến con được vui tươi và kết quả.

Thật vậy! Lúc ngoại cảnh của con xuống đến mức tệ hại nhứt, lúc con đang lang thang trong một xứ khô hạn, sự hiện diện ngọt dịu của Ngài đã an ủi con. Loài người không hiểu con khi con phải đối phó với những chế nhạo nhưng Ngài biết rõ tâm linh con lúc con lâm nghịch cảnh; bởi vì không có nỗi đau nào làm suy giảm được nét rực rỡ của tình yêu Ngài.

Lạy Chúa đầy nhân từ! Con tôn ngợi Ngài về tất cả sự thành tín mà Ngài đã dành cho con trong những hoàn cảnh thử thách. Con hối tiếc về những lúc con đã quên mất Ngài và tự cao trong lòng trong khi con vẫn còn mắc nợ tất cả lòng nhơn từ và tình yêu của Ngài. Xin thương xót kẻ tôi tớ Ngài trong những sai lầm đó!

Hỡi linh hồn ta! Nếu Đức Chúa Jesus đã đoái đến ngươi trong lúc ngươi sa sút hơn hết, hãy nhớ chắc rằng bây giờ ngươi đang mắc nợ chính Ngài, lẫn chính nghĩa của Ngài, đã làm cho ngươi được hưng thạnh. Đừng tự cao vì ngươi được thành công trong đời, để rồi lấy làm xấu hổ về chân lý hay về Hội Thánh nghèo nàn mà ngươi liên hệ. Hãy bước theo Đức Chúa Jesus vào đồng vắng, hãy cùng vác thập tự với Ngài lúc sự bách hại sôi động hơn bao giờ hết. Hỡi linh hồn ta! Lúc còn nghèo khổ tủi nhục, Ngài đã tiếp nhận ngươi, xin đừng bao giờ phản bội và xấu hổ về Ngài.

Ôi! Ý tưởng là sẽ xấu hổ về Đấng Yêu Thương khiến tôi lại càng cảm thấy mình đáng xấu hổ hơn! Lạy Đức Chúa Jesus! Linh hồn con nương dựa nơi Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top