Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đừng Nói Xấu

Đừng Nói Xấu

rumor_01

Đừng phao vu …, đừng làm chứng dối … Hãy giúp người lân cận mình sớm nhận biết sai lầm của họ (Lê-vi Ký 19:16, 17).

Lời nói xấu tiết ra một chất độc gồm ba phương diện: Nó làm hại kẻ nói, người nghe, và người bị nói xấu. Dầu câu chuyện có đúng hay sai, trong câu nầy, Lời Chúa cấm chúng ta loan truyền nó ra. Chúng ta phải xem danh tiếng của dân sự Chúa là quý báu, và phải xấu hổ nếu chúng ta giúp cho ma quỉ làm nhục danh Chúa và Hội Thánh.

Nhiều cái lưỡi cần có cương. Trong những ngày đen tối nầy, nhiều người hãnh diện để hạ anh em họ xuống, dường như nhờ vậy chính họ sẽ được tôn cao. Những con trai khôn ngoan của Nô-ê đã đắp áo choàng lên thân thể của cha mình; còn người con đã chỉ cho người khác xem sự lõa lồ của cha về sau đã nhận một câu nguyền rủa khủng khiếp.

Trong thời đại đen tối nầy, chính chúng ta rất cần anh em của chúng ta bày tỏ sự kiên nhẫn và yên lặng đối với chính mình. Vì vậy, xin chúng ta hãy vui lòng cư xử với những người cần những điều ấy ngay bây giờ. Hãy dùng câu: “Đừng nói xấu ai” làm phương châm trong gia đình cũng như cam kết cho cá nhân.

Tuy nhiên, Ðức Thánh Linh cho phép chúng ta chỉ trích hay khiển trách tội lỗi, và Ngài đã chỉ phương cách để chúng ta thực hiện điều đó. Việc này phải được thực hiện bằng cách khiển trách trước mặt người anh em chúng ta chứ không phải là nhạo cười sau lưng người ấy. Phương pháp nầy đúng nhân nghĩa, phù hợp tình anh em, giống như Chúa, và khi được Ðức Chúa Trời chúc phước, sẽ rất hiệu quả.

Phải chăng quan niệm xác thịt khiến chúng ta lùi bước trước điều này? Chúng ta hãy đặt nặng trách nhiệm này trên lương tâm của mình, và cố gắng thực hiện, e rằng chúng ta phải gánh chịu những đau khổ khi anh em mình phạm tội. Hằng trăm người đã được cứu khỏi những tội lỗi nặng nề nhờ những lời cảnh cáo đúng lúc, khôn ngoan, đầy tình thương của các mục sư, truyền đạo, và anh em trung tín.

Đức Chúa Jesus đã nêu gương thật quảng đại cho chúng ta về cách đối xử với những anh em lầm lạc, qua việc Ngài cảnh cáo Phi-e-rơ, cầu nguyện cho ông trước đó, và cách thức Ngài tỏ ra khoan dung khi Phi-e-rơ tự cao, không chịu nhận rằng ông cần nghe lời khuyên ấy.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top