Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đức Tin và Cuộc Sống

Đức Tin và Cuộc Sống

Dove_06
Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy
(Ga-la-ti 5:25)

Hai điểm quan trọng trong đạo thánh khiết của chúng ta là sống bởi đức tinbước đi bởi đức tin. Ai hiểu đúng hai điều nầy có thể nói không xa địa vị làm thầy trong khoa thần học thực nghiệm bao nhiêu; bởi vì đó là hai điểm chính yếu đối với một người tin Chúa. Bạn chẳng bao giờ thấy đức tin thật không đi kèm với lòng tin kính thật; mặt khác, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một đời sống thánh khiết thật sự nhưng không đâm rễ là đức tin sống động trên sự công nghĩa của Ðấng Christ. Thật khốn cho người nào đi tìm phần nầy mà không có phần kia!

Có một số người nuôi dưỡng đức tin mà quên mất sự thánh khiết; số người nầy có thể rất cao siêu về những tín lý chính thống, nhưng họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt, vì họ tuân giữ chân lý một cách bất chính. Cũng có số người khác cố gắng theo đuổi sự thánh khiết trong đời sống; nhưng lại chối bỏ đức tin như người Pha-ri-si thời xưa mà Chúa từng bảo họ là mồ mả tô trắng. Chúng ta phải có đức tin, vì đó là nền tảng; chúng ta phải có sự thánh khiết của đời sống, vì đó là cơ cấu được xây dựng bên trên.

Trong ngày bão tố thì nền của một ngôi nhà có giúp ích gì được cho người ta? Người ta có núp trong đó được không? Người ta cần một ngôi nhà che chở mình và cũng cần cái nền cho ngôi nhà ấy. Cũng vậy, chúng ta rất cần đến phần xây dựng bên trên của đời sống thuộc linh nếu muốn được an ủi trong lúc hoang mang. Nhưng xin đừng tìm cầu một đời sống thánh khiết nếu không có đức tin, vì làm vậy chẳng khác gì xây lên một ngôi nhà nhưng không thể là chỗ ẩn thân lâu dài được, bởi vì nền của nó không được lập trên vầng đá.

Hãy đặt đức tin và cuộc sống cùng với nhau; cả hai như hai vòm cung của một vòng cung, sẽ khiến cho sự tin kính của chúng ta trường tồn. Cũng như ánh sáng và sức nóng đều xuất phát từ cùng một mặt trời, đức tin và đời sống thánh khiết cùng mang đầy phước hạnh như vậy. Như hai trụ cột trong đền thờ, đức tin và đời sống thánh khiết cùng tạo vinh quang và vẻ đẹp. Ðó là hai dòng nước lưu xuất từ một nguồn ân điển; hai ngọn đèn cùng được thắp bằng dầu thánh; hai cây ô-liu cùng được chăm sóc và tưới bằng nước của thiên đàng.

Lạy Chúa! Hôm nay xin ban cho chúng con sự sống từ bề trong, và rồi tự nó sẽ chiếu ra ngoài, để làm rạng danh Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top