Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Pentecost_02

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời (Giăng 14:16)

Ðức Chúa Cha đã tự tỏ mình ra cho các tín hữu đời xưa trước khi Ðức Chúa Con đến thế gian, và được Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp nhìn nhận là Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Rồi Chúa Jesus đến – Ðức Chúa Con tràn đầy phước hạnh đã nhập thể – khiến dân Ngài vui mừng chiêm ngưỡng Ngài.

Lúc Cứu Chúa thăng thiên, Ðức Thánh Linh trở thành lãnh đạo của giai đoạn hiện tại này; quyền năng Ngài đã thể hiện cách quang vinh vào ngày lễ Ngũ Tuần, và tiếp theo đó. Cho đến bây giờ, Ngài vẫn là Em-ma-nu-ên – nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài ở giữa và ở trong dân Ngài, cảnh tỉnh, hướng dẫn, và cai trị ở giữa họ.

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh có được nhìn nhận như đáng phải có hay không? Chúng ta không thể kiểm soát được sự vận hành của Ngài. Trong mọi việc, Ngài là Chủ Tể Tối Cao; nhưng chúng ta có nôn nóng để được Ngài trợ giúp, hay chỉ chú tâm vừa đủ để Ngài khỏi bị chọc giận mà lánh mặt đi không phù hộ chúng ta? Ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm gì được, nhưng bởi sức toàn năng của Ngài, những kết quả phi thường nhất có thể thành tựu: Mọi việc đều tùy thuộc sự thể hiện, hay lánh đi, quyền năng của Ngài.

Chúng ta có luôn luôn trông đợi Ngài cho sinh hoạt nội tâm lẫn cho công tác phục vụ ngoại tại với tinh thần thành kính nương cậy Ngài cách thích hợp hay không? Chúng ta có thường bỏ chạy trước khi được Ngài kêu gọi, và hành động bất cần sự giúp đỡ của Ngài hay không? Nguyện tối nay chúng ta biết hạ mình xuống để ăn năn những điều chúng ta vẫn khinh thường trong quá khứ, để giờ nầy, nài xin sương móc thiên đàng sa xuống trên chúng ta, xin dầu thiêng đổ xuống trên chúng ta, xin lửa trời nung đốt trong lòng chúng ta.

Ðức Thánh Linh không phải là một ân tứ có tính cách tạm thời nhưng Ngài ngự luôn với các thánh đồ. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm Ngài cách thích hợp, và Ngài sẽ cho chúng ta gặp Ngài. Ngài vốn ghen tuông nhưng cũng đầy lòng thương xót; nếu Ngài đã rời đi trong giận dữ,  Ngài sẽ trở lại với yêu thương. Ngài vốn khiêm nhu, dịu hiền nên sẽ không làm chúng ta mòn mỏi, nhưng Ngài vẫn chờ đợi để thi ân cho chúng ta.

Tội lỗi đã làm cho lòng con trở nên cứng cõi; nhưng tiếng gọi của tình yêu, xin ban ân điển từ ngôi Ngài trên cao.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top