Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Pentecost_02

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời (Giăng 14:16)

Ðức Chúa Cha đã tự tỏ mình ra cho các tín hữu đời xưa trước khi Ðức Chúa Con đến thế gian, và đã được Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp nhìn nhận là Ðức Chúa Trời Toàn Năng.

Và rồi Đức Chúa Jesus đã đến. Ðức Chúa Con tràn đầy phước hạnh đã nhập thể đã khiến dân Ngài vui mừng chiêm ngưỡng Ngài.

Sau khi Cứu Chúa của chúng ta thăng thiên, Ðức Thánh Linh đã trở thành lãnh đạo của giai đoạn hiện tại này.   Quyền năng của Ngài đã thể hiện cách quang vinh vào ngày lễ Ngũ Tuần, và tiếp theo đó. Cho đến bây giờ, Ðức Thánh Linh vẫn là Em-ma-nu-ên – nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài đang ở giữa và ở trong dân của Ngài; để cảnh tỉnh, hướng dẫn, và tể trị ở giữa họ.

Tuy nhiên sự hiện diện của Đức Thánh Linh có được chúng ta chú ý như đáng phải có hay không? Chúng ta không thể kiểm soát được sự vận hành của Ngài. Trong mọi việc, Ngài là Chủ Tể Tối Cao; nhưng chúng ta có nôn nóng để được Ngài trợ giúp, hay chỉ chú tâm vừa đủ để Ngài khỏi bị chọc giận mà lánh mặt đi không phù hộ chúng ta? Ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm gì được, nhưng bởi sức toàn năng của Ngài, những kết quả phi thường nhất có thể thành tựu. Mọi việc đều có thể được thực thi tùy theo quyền năng của Ngài được thể hiện, hay quyền năng của Ngài bị cất đi.

Chúng ta có luôn luôn trông đợi Ngài cho cả sinh hoạt trong nội tâm lẫn cho công tác phục vụ ngoại tại, với tinh thần thành kính nương cậy Ngài một cách thích hợp hay không? Chúng ta có thường chạy trốn trước khi được Ngài kêu gọi, hoặc hành động bất cần sự giúp đỡ của Ngài hay không? Nguyện tối nay chúng ta biết hạ mình xuống để ăn năn những điều chúng ta vẫn xem thường trong quá khứ, để giờ nầy, nài xin sương móc của thiên đàng sa xuống trên chúng ta, xin dầu thiêng đổ xuống trên chúng ta, xin lửa trời nung đốt trong lòng chúng ta.

Ðức Thánh Linh không phải là một ân tứ có tính cách tạm thời nhưng Ngài ngự luôn với các thánh đồ. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm Ngài cách thích hợp và rồi Ngài sẽ cho chúng ta gặp Ngài. Ngài vốn ghen tuông nhưng cũng đầy lòng thương xót; nếu Ngài đã rời đi trong giận dữ,  Ngài sẽ trở lại với tình yêu. Ngài vốn khiêm nhu, dịu hiền nên sẽ không làm cho chúng ta mòn mỏi, ngược lại Ngài vẫn chờ đợi để thi ân cho chúng ta.

Tội lỗi đã làm cho lòng con trở nên cứng cõi; tuy nhiên tiếng gọi của tình yêu, xin hãy ban cho con ân điển từ ngôi Ngài ở trên cao.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top