Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Dối Chúa

Dối Chúa

Dối Chúa

“Chúng ta đã lừa dối Ðức Giê-hô-va” (Ô-sê 5:7)

Tín hữu thân mến! Đây là một sự thật đáng buồn! Bạn là người được Chúa yêu, được chuộc bởi huyết, được kêu gọi bởi ân điển, được bảo tồn trong Chúa Christ Giê-xu, được chấp nhận bởi Đấng Yêu Thương, và đang trên đường đi đến thiên đàng, thế mà bạn lừa dối Ðức Chúa Trời là người bạn tốt nhứt của bạn; lừa dối Chúa Giê-xu là Ðấng mà bạn thuộc về Ngài, lừa dối Ðức Thánh Linh là Ðấng đã phục hồi và đem bạn vào sự sống đời đời!

Bạn đã lừa dối bao lần trong việc thề ước và hứa nguyện. Bạn có còn nhớ chăng ngày đám cưới thuộc linh, là ngày vui nhứt, mùa xuân của đời sống tâm linh? Lúc ấy, bạn đã nghiêng người sát vào Chúa và nói: “Ngài sẽ chẳng bao giờ trách con là thờ ơ; bước chân con sẽ chẳng bao giờ chậm trễ trên con đường phục vụ Ngài; con sẽ không để cho lòng con đi dông dài tìm những mối tình khác; tất cả những gì là êm đềm dịu ngọt không thể nói cho xiết đều được lưu trữ trong Ngài. Con sẽ dâng mọi sự vì Chúa Giê-xu của con.”

Sự thật có đúng như vậy chăng? Ôi, nếu lương tâm chúng ta có thể lên tiếng, nó sẽ nói: “Kẻ nào hứa hay nhứt sẽ thi hành điều mình hứa tồi tệ nhứt. Việc cầu nguyện thường chỉ có tính chất chiếu lệ – ngắn nhưng không ngọt ngào; vắn tắt nhưng không nhiệt thành. Mối tương giao với Ðấng Christ đã bị bỏ quên. Thay vì có một tâm tình hướng thượng, đã có những nỗi lo của trần gian, của sự hư không của đời nầy và những tư tưởng gian ác. Thay vì phục vụ đã có sự không vâng lời; thay vì lòng sốt sắng, nhiệt thành, đã có sự nguội lạnh, hâm hẩm; thay vì nhịn nhục, đã có sự nóng nảy; thay vì đức tin, đã có lòng tin cậy vào một cánh tay xác thịt; và rồi mang tư cách chiến sĩ của thập tự, nhưng lại có thái độ hèn nhát, bất tuân, đào ngũ đến mức độ xấu hổ.”

“Ngươi đã lừa dối.” Lừa dối Chúa Giê-xu! Chúng ta phải dùng chữ nào để tố cáo thái độ đó? Lời nói ít có giá trị: Hãy để cho tư tưởng ăn năn thống hối của chúng ta nguyền rủa cái tội vốn chắc chắn là có trong chúng ta.

Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đã phản bội các vết thương của Ngài! Xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con đừng tái phạm nữa! Thật xấu hổ cho chúng con khi lừa dối Ðấng chẳng bao giờ quên chúng con, nhưng hôm nay vẫn đang đứng trước ngôi Ðức Chúa Trời đời đời mà tên của chúng con vẫn ghi khắc trên trên ngực của Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top